Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel11. juli 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Fremtiden for EU's finanser m.m.

Gruppen af uafhængige eksperter i samhørighedspolitik har fremlagt sin endelige rapport om forenkling af rammerne for EU-midler efter 2020.2016-rapporterne om EU's budget er også blevet offenliggjort...

fremtid-thinkstock-istock-web.jpg

Selv om resultaterne af EU's samhørighedspolitik unægteligt er positive, har den nuværende mængde regler ikke altid gjort livet nemmere for de lokale myndigheder, der forvalter EU-midlerne, eller de virksomheder, der ønsker at ansøge om EU-midler. Forenkling er derfor nøglen, og Europa-Kommissionen bør se på mulighederne for at forenkle adgangen til EU-midler yderligere i budgetrammen efter 2020.

Dette er hovedbudskabet, som Gruppen på Højt Plan om Forenkling ønsker at bringe ind i drøftelserne om fremtiden for EU's finanser, som Kommissionen offentliggjorde den 28. juni med sit oplæg, det femte og sidste i serien af oplæg, som fulgte i kølvandet på offentliggørelsen af Kommissionens hvidbog om Europas fremtid den 1. marts.

Baggrund

Europa-Kommissionen etablerede i 2015 Gruppen på Højt Plan med eksperter for at kortlægge muligheder for at slanke samhørighedspolitikkens regler af unødig kompleksitet, både med hensyn til midtvejsevalueringen af den flerårlige finansielle ramme for 2014-2020 (FFR), som gruppen har bidraget betydeligt til, og overvejelser om budgetrammerne for perioden efter 2020.

Formanden for Gruppen på Højt Plan Siim Kallas er tidligere næstformand i Europa-Kommissionen med ansvar for administrative anliggender, revision og bekæmpelse af svig og transport. Ud over hans interne ekspertise om EU-midler har Siim Kallas' tid som premierminister og finansminister i Estland givet ham et unikt blik for, hvordan finansiel støtte fra EU bedst kan kombineres med reformer i nærområderne for at skabe økonomisk vækst.

De tolv medlemmer af Gruppen på Højt Plan repræsenterer nationale og regionale myndigheder og den private sektor. De har alle erfaring med forvaltning af EU's midler, og de har et bud på nye idéer til at reformere systemet.

Detaljer

Publikationsdato
11. juli 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark