Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. januar 2024Repræsentationen i Danmark

Fremtiden for EU's landbrug

Kommissionen indleder en strategisk dialog om fremtiden for EU's landbrug

Landbrug

Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har lanceret den strategiske dialog om landbrugets fremtid - et nyt forum, der har til opgave at udforme en fælles vision for EU's fremtidige landbrugs- og fødevaresystem.

Den strategiske dialog vil tage fat på de udfordringer og muligheder, som deltagerne i dialogen rejste, såsom at sikre en rimelig levestandard for landbrugere og landbosamfund, støtte landbruget og samtidig bevare vore planet og dens økosystemer, udnytte de enorme muligheder, som viden og teknologisk innovation giver, og fremme en positiv fremtid for EU's fødevaresystem i en konkurrencedygtig verden.

Den strategiske dialog samler centrale interessenter fra hele fødevarekæden, herunder landbrugere, kooperativer, landbrugsfødevarevirksomheder og landdistrikter samt ikkestatslige organisationer og repræsentanter for civilsamfundet, finansielle institutioner og den akademiske verden. Der vil blive afholdt en række tematiske møder efter igangsætningsmødet, der finder sted i første halvdel af 2024.

Rådet og Europa-Parlamentet vil blive inddraget i processen, og formanden, professor Strohschneider, vil regelmæssigt informere og udveksle synspunkter med begge institutioner om dialogen.

Ved at undersøge flere forskellige perspektiver skal dialogen fremme nye løsninger og skabe en fælles vision for fremtiden for EU's landbrugs- og fødevaresektor senest i sommeren 2024

Pressemeddelelse

Tale af Ursula von der Leyen

Spørgsmål og svar

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
25. januar 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark