Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. januar 2021Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Grønland og EU enige om ny bæredygtig fiskeripartnerskabaftale...

Den 8. januar blev EU og Grønland enige om en ny bæredygtig fiskeripartnerskabsaftale og en ny protokol, der vil styrke deres samarbejde i fiskerisektoren i de næste fire år med mulighed for en forlængelse på to år.

Grønland og EU enige om nyt fiskeripartnerskab...

Aftalen er en vigtig ny milepæl i EU’s og Grønlands langvarige bilaterale samarbejder om fiskeri og deres fælles engagement i en bæredygtig udnyttelse af marine ressourcer. Dette er den eneste blandede bæredygtig fiskeripartnerskabsaftale i Nordatlanten og den tredjevigtigste aftale for EU finansielt set. Den vil gøre det muligt for EU-fiskere (12 store industritrawlere) fortsat at fiske i grønlandske farvande i fire plus to år, samtidig med at den bidrager til udviklingen af fiskerisektoren i Grønland.

Der er blevet forhandlet fiskerimuligheder på plads for de samme arter, som i den nuværende protokol (torsk, rødfiskarter, hellefisk, dybhavsrejer, lodde og skolæst). Fiskerimuligheder for makrel indgår også i aftalen på TAC-niveau 0. Referencepriserne anvendt i udregningen af den finansielle pakke er også blevet opdateret. Begge parter er enige om, at dette var nødvendigt, da priserne i den sidste protokol ikke var blevet revideret, i nogle tilfælde gennem mere end ti år, og dette ikke afspejlede markedet. På baggrund af fiskerimulighederne og de nye referencepriser vil EU give Grønland et årligt finansielt bidrag på 16 500 000 EUR. En del af dette bidrag, omkring 2 900 000 EUR om året, er specifikt øremærket udvikling af fiskerisektoren i Grønland. Den skønnede værdi over hele protokollens løbetid er 99 000 000 EUR. Derudover vil EU-fartøjsejerne betale licensafgifter for fiskerimulighederne.

Denne nye bæredygtig fiskeripartnerskabsaftale er et vigtigt skridt fremad i forholdet mellem EU og Grønland, og den følger ånden og de grundlæggende principper i rammepartnerskabsaftalen mellem EU og Grønland, som går tilbage til 1985. Den nye bæredygtig fiskeripartnerskabsaftale lever op til principperne i den fælles fiskeripolitik, såsom gennemsigtighed, forvaltningsramme for fiskeri, ikkeforskelsbehandling, respektering af videnskabelig rådgivning og samarbejde samt indsamling og analyse af data. Den respekterer også grønlandsk lovgivning og forvaltningen og videnskabelige foranstaltninger taget inden for rammerne af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO), Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC) og rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). Samarbejde om tilsyn, kontrol og overvågning af fiskeri vil blive yderligere styrket gennem bestemmelserne i den nye bæredygtig fiskeripartnerskabsaftale.

De to partner vil nu indlede de nødvendige lovgivningsmæssige procedurer for at underskrive og indgå den nye aftale og dens gennemførelsesprotokol.

Detaljer

Publikationsdato
8. januar 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark