Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. december 2018Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

Handelsaftalen mellem EU og Japan er godt på vej til at træde i kraft i februar 2019

Kommissionen glæder sig over, at Europa-Parlamentet i dag har godkendt den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan og den strategiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan.

japan-thinkstock-wavebreak_media-web.jpg

Handelsaftalen, som er blevet forhandlet på plads af Kommissionen, er den første handelsaftale nogensinde, der indeholder en udtrykkelig henvisning til Parisaftalen om klimaændringer. Den vil skabe et åbent handelsområde med 635 mio. mennesker og næsten en tredjedel af verdens samlede BNP. Den strategiske partnerskabsaftale er den allerførste bilaterale rammeaftale mellem EU og Japan.

Afstemningen i dag følger en lignende afgørelse truffet af det japanske parlament (Diet), hvilket således afslutter begge parters parlamentariske ratificering af aftalen. Dette baner vejen for, at aftalen kan træde i kraft den 1. februar 2019. Allerede fra denne dato vil virksomheder, landmænd, arbejdstagere og forbrugere i EU kunne begynde at høste fordelene ved enklere og hurtigere handel mellem EU og Japan.

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan vil fjerne langt størstedelen af den told på 1 mia. EUR, som EU-virksomheder hvert år betaler ved eksport til Japan, samt en række mangeårige reguleringsmæssige hindringer, f.eks. ved bileksport. Med aftalen åbnes det japanske marked med 127 millioner forbrugere for centrale dele af EU's landbrugseksport, og EU's eksportmuligheder udvides i en lang række andre sektorer. Aftalen vil også styrke samarbejdet mellem EU og Japan på en række områder og bekræfte parternes fælles engagement med hensyn til bæredygtig udvikling, idet det er første gang, at en handelsaftale indeholder en specifik forpligtelse til at gennemføre Parisaftalen om klimaændringer.

Centrale dele af den økonomiske partnerskabsaftale

Aftalen vil navnlig:

  • fjerne told på mange oste, f.eks. gouda og cheddar (pt. 30 %), og på vin (pt. 15 % i gennemsnit)
  • gøre det muligt for EU at øge sin eksport af oksekød betydeligt, og åbne yderligere muligheder for eksport af svineprodukter
  • sikre beskyttelsen i Japan af over 200 geografiske betegnelser for traditionelle europæiske fødevarespecialiteter af høj kvalitet og beskyttelsen i EU af et udvalg af japanske geografiske betegnelser
  • fjerne tolden på industriprodukter i sektorer, hvor EU er meget konkurrencedygtig, såsom kosmetik, kemikalier, tekstiler og beklædning
  • forpligte Japan til at indføre internationale bilstandarder, således at EU's eksport af biler til Japan gøres væsentligt nemmere
  • åbne op for markederne for tjenesteydelser, især finansielle tjenesteydelser, e-handel, telekommunikation og transport
  • sikre, at EU-virksomheder får adgang til de store udbudsmarkeder i 54 større japanske byer fjerne forhindringer for deltagelse i udbud inden for den økonomisk vigtige jernbanesektor.

Aftalen indeholder et omfattende kapitel om handel og bæredygtig udvikling, fastsætter høje standarder for arbejdsmarkedsforhold, sikkerhed, miljø og forbrugerbeskyttelse, styrker EU's og Japans forpligtelser vedrørende bæredygtig udvikling og klimaændringer og beskytter fuldt ud de offentlige tjenesteydelser. Den indeholder også et kapitel om små og mellemstore virksomheder (SMV'er), som er særlig relevant, da 78 % af de nuværende eksportører til Japan er mindre virksomheder.

For så vidt angår databeskyttelse afsluttede EU og Japan den 17. juli forhandlingerne om gensidig anerkendelse af tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, hvilket supplerer den økonomiske partnerskabsaftale. Formålet er at anerkende hinandens systemer til beskyttelse af personoplysninger som "ækvivalente", hvilket vil give mulighed for sikker overførsel af data mellem EU og Japan og således skabe verdens største område med sikker dataudveksling.

En strategisk partnerskabsaftale til at arbejde endnu tættere sammen

Japan og EU lægger begge stor vægt på demokrati, beskyttelse af menneskerettigheder, fri og åben handel, multilateralisme og regelbaserede forhold. Japan er en mangeårig strategisk partner for EU og en vigtig allieret på den internationale scene.

Den strategiske partnerskabsaftale vil føre til en yderligere intensivering af forbindelserne mellem EU og Japan, en styrket udenrigs- og sikkerhedspolitisk dialog og et engagement på tværs af en bred vifte af globale, regionale og bilaterale tematiske spørgsmål. Aftalen bekræfter de fælles værdier og principper, der ligger til grund for partnerskabet mellem EU og Japan, herunder menneskerettigheder, demokrati, multilateralisme og retsstatsprincipperne.

Den strategiske partnerskabsaftale vil styrke dialogen og samarbejdet mellem Den Europæiske Union og Japan om emner af fælles interesse såsom udenrigs- og sikkerhedspolitik, konnektivitet, klimaforandringer, miljø, energi, cyberspørgsmål, beskæftigelse og sociale anliggender samt mellemfolkelig udveksling.

Tidsplan for aftalen og næste skridt

Forhandlingerne om den strategiske partnerskabsaftale og den økonomiske partnerskabsaftale startede i 2013, og begge aftaler blev undertegnet på topmødet mellem EU og Japan den 17. juli 2018.

De to kamre i Japans parlament (Diet) ratificerede den økonomiske partnerskabsaftale henholdsvis den 29. november og 8. december. Europa-Parlamentets samtykke i dag baner vejen for handelsaftalens indgåelse og ikrafttræden. De øvrige formaliteter forventes at blive gennemført tids nok til, at aftalen kan træde i kraft allerede den 1. februar 2019.

Den strategiske partnerskabsaftales ikrafttrædelse kræver også EU-medlemsstaternes ratificering, men en stor del af aftalen kan anvendes midlertidigt allerede i begyndelsen af 2019.

Detaljer

Publikationsdato
12. december 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark