Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. marts 2017Repræsentationen i Danmark

Handlingsplan for finansielle tjenesteydelser til forbrugerne

Kommissionen har fremlagt en handlingsplan, som udstikker nye metoder til at give de europæiske forbrugere flere valgmuligheder og bedre adgang til finansielle tjenesteydelser i hele EU.

e-handel_bananastock_thinkstock_web.jpg

Der er fokus på teknologi, eftersom innovative onlinetjenester vil være drivkraften i udviklingen hen mod et mere integreret marked for finansielle tjenesteydelser. I den forbindelse offentliggør vi også en høring om teknologi og dens indvirkning på den europæiske finanssektor ("FinTech") for at sætte fart i indsatsen på dette område.

Denne handlingsplan tilstræber at fjerne nationale hindringer, da kun 7 % af forbrugerne i øjeblikket køber finansielle tjenesteydelser fra en anden EU-medlemsstat. Alle forbrugere bør kunne vælge frit fra en bred vifte af finansielle tjenesteydelser i hele EU og få mest for pengene, samtidig med at de er sikre på, at de er godt beskyttet. På et ægte indre marked er bør sondringen mellem indenlandske og udenlandske udbydere ikke længere betyde noget. Udbydere af finansielle tjenesteydelser bør også kunne drage fordel af hele EU-markedet.

Baggrund

EU har allerede truffet en række foranstaltninger for at opnå et indre marked for finansielle tjenesteydelser til forbrugerne. Disse omfatter direktivet om betalingskonti, som forbedrer gennemsigtigheden af kontogebyrer og gør det lettere at skifte bankkonto, og Kommissionens strategi for det digitale indre marked, som har til formål at forbedre adgangen til digitale produkter og tjenester. Kommissionen har i sin handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion forpligtet sig til at udvikle stærkere kapitalmarkeder i EU samt til at forbedre adgangen til detailinvesteringsprodukter.
For at identificere de resterende hindringer iværksatte Kommissionen en høring i forbindelse med grønbogen i december 2015. Høringen fokuserede på markedet for finansielle tjenesteydelser i hele Europa for produkter såsom forsikring, realkreditlån, andre lån, betalinger og bankkonti. Der blev samtidig iværksat en særlig Eurobarometerundersøgelse for at indsamle flere oplysninger om markedet for finansielle tjenesteydelser til forbrugerne.
I forbindelse med grønbogen blev der modtaget 428 bidrag fra en bred vifte af interessenter (forbrugere, forbrugerorganisationer, den finansielle sektor og kompetente myndigheder), og det stod klart, at hindringerne for et velfungerende indre marked påvirker både forbrugere og udbydere.

Detaljer

Publikationsdato
23. marts 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark