Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. september 2020Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Handlingsplan mod racisme

Kommissionen har fremlagt EU's handlingsplanen mod racisme 2020-2025 med henblik på at vende udviklingen i kampen mod racisme.

Handlingsplan mod racisme

Der er behov for mere handling: samordning, bevidstgørelse og håndhævelse af national ret og EU-ret

EU's handlingsplan mod racisme for perioden 2020-2025 indeholder en række foranstaltninger til bekæmpelse af racisme gennem EU-lovgivning, men også andre midler — samarbejde med medlemsstaterne, herunder national retshåndhævelse, medier og civilsamfundet, udnyttelse af tilgængelige og fremtidige EU-redskaber og en gennemgang af Kommissionens egne menneskelige ressourcer. Handlingsplanen opfordrer bl.a. til:

  • En bedre håndhævelse af EU-retten — EU har en stærk retlig ramme til bekæmpelse af forskelsbehandling, racisme og fremmedhad, men der er et tydeligt behov for at revurdere denne ramme og identificere eventuelle mangler, som skal udbedres. I 2021 vil Kommissionen aflægge rapport om anvendelsen af direktivet om racelighed og følge op med eventuel lovgivning senest i 2022. Kommissionen vil også sikre en fuldstændig og korrekt gennemførelse af rammeafgørelsen om bekæmpelse af racisme og fremmedhad, bl.a. gennem traktatbrudsprocedurer.
  • En tættere samordning — Kommissionen vil udpege en koordinator for racismebekæmpelse og indlede en regelmæssig dialog med interessenter, som man vil mødes med mindst to gange om året. Koordinatoren vil tage kontakt til personer med racemæssig eller etnisk minoritetsbaggrund og samarbejde med medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, civilsamfundet, den akademiske verden og Kommissionen om at styrke den politiske indsats på racismeområdet.
  • En retfærdig politiindsats og beskyttelse — med støtte fra EU-agenturer som f.eks. Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) og Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) — opfordres medlemsstaterne til at øge indsatsen for at forhindre diskriminerende holdninger hos de retshåndhævende myndigheder og styrke troværdigheden af retshåndhævelsesarbejde mod hadforbrydelser.
  • En styrket indsats på nationalt plan — medlemsstaterne opfordres til at vedtage nationale handlingsplaner mod racisme og racediskrimination inden udgangen af 2022. Ved udgangen af 2021 vil Kommissionen i samarbejde med nationale eksperter opstille hovedprincipperne for udarbejdelse af effektive nationale handlingsplaner og fremlægge sin første fremskridtsrapport inden udgangen af 2023.
  • Øget mangfoldighed blandt EU-ansatte — Kommissionen vil tage skridt til at gøre Kommissionens personale betydeligt mere repræsentativt ved hjælp af foranstaltninger, der tager sigte på ansættelse og udvælgelse. Andre EU-institutioner opfordres til at tage lignende skridt.

Andre foranstaltninger i handlingsplanen omfatter: at gennemføre oplysningskampagner og adressere racemæssige og etniske stereotyper gennem medier, uddannelse, kultur og idræt og forbedre indsamlingen af data, der er opdelt efter etnisk eller racemæssig oprindelse. Kommissionen vil også lancere en årlig udnævnelse af europæisk(e) hovedby(er) for inklusion og mangfoldighed og organisere et topmøde mod racisme i foråret 2021.

Handlingsplan mod racisme

Detaljer

Publikationsdato
18. september 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark