Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. november 2020Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Henstilling om hurtige covid-19-antigentest...

Kommissionen træffer yderligere foranstaltninger vedrørende testning med en henstilling om hurtige antigentest og støtte til at øge testkapaciteten og har underskrevet en aftale med Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber...

Henstilling om hurtige covid-19-antigentest...

Kommissionen har vedtaget en henstilling om anvendelse af hurtige antigentest til diagnosticering af covid-19. Dette følger efter Kommissionens henstilling af 28. oktober om at sikre en fælles tilgang og mere effektive teststrategier i hele EU. Den bygger på retningslinjer, der er udviklet med input fra EU-landene og ekspertrådgivning fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme.

Henstillingen indeholder vejledning i, hvordan man vælger hurtige antigentest, hvornår de er hensigtsmæssige, og hvem der skal udføre dem. Den opfordrer også til validering og gensidig anerkendelse af test og testresultater. Dette sker forud for de europæiske lederes virtuelle møde den 19. november om EU's indsats over for covid-19-pandemien efter Det Europæiske Råds møde den 29. oktober, hvor det blev besluttet at koordinere mere med hensyn til testmetoder.

Kommissionen har underskrevet en aftale med Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber (IFRC), hvor der afsættes 35,5 mio. EUR finansieret af nødhjælpsinstrumentet (ESI) til at øge covid-19-testkapaciteten i EU. Midlerne vil gå til uddannelse af personale, der skal indsamle og analysere prøver og gennemføre test, navnlig via mobilt udstyr.

Den henstilling, der er vedtaget i dag, giver EU-landene vejledning i brugen af hurtige antigentest til påvisning af virusset under specifikke omstændigheder. Disse omfatter situationer, hvor hurtig identifikation af smittede personer understøtter håndteringen af udbrud og regelmæssig overvågning af højrisikogrupper, f.eks. sundhedsfaglige personer eller på plejehjem for ældre. EU-landene opfordres til at gennemføre hurtige antigentest som supplement til RT-PCR-test for at begrænse spredningen af virusset, påvise infektioner og begrænse isolations- og karantæneforanstaltninger.

Det er yderst vigtigt med gensidig anerkendelse af testresultater for at lette bevægelighed på tværs af grænserne, kontaktopsporing og behandling. EU-landene opfordres kraftigt til gensidigt at anerkende testresultaterne fra hurtige antigentest, der opfylder kriterierne i henstillingen, og som er udført på godkendte testfaciliteter i alle EU-medlemsstater. Hvis denne henstilling efterkommes, kan det bidrage til at sikre fri bevægelighed for personer og et velfungerende indre marked i perioder med begrænset testkapacitet.

Den fortsatte videnskabelige og tekniske udvikling giver os løbende ny viden om virussets egenskaber og om mulighederne for at benytte forskellige metoder og fremgangsmåder til at diagnosticere covid 19. Kommissionen er derfor parat til at ajourføre anbefalingen om anvendelse af test yderligere i overensstemmelse hermed.

For yderligere at styrke testkapaciteten i EU yder Kommissionen 35,5 mio. EUR til IFRC for at støtte uddannelse af personale og give mobile testteams fra Røde Kors adgang til det nødvendige materiel, laboratorieudstyr og reagenser og udtage prøver og udføre test og støtte de nationale myndigheder i deres arbejde.

Samarbejdet mellem Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber og EU's medlemsstater og Det Forenede Kongerige foregår via de nationale Røde Korsselskaber. Syv medlemsstater har besluttet at deltage: Grækenland, Italien, Malta, Portugal, Spanien, Tyskland og Østrig.

Baggrund

Pandemien har vist, at der er behov for at forbedre beredskabet og håndtere grænseoverskridende trusler mere effektivt både på EU-plan og i EU-landene. Hurtige og nøjagtige test er afgørende for håndteringen af covid-19. Kommissionen har støttet forskning i og udvikling af sådanne test og vil iværksætte en fælles udbudsprocedure for hurtige test. Der vil blive stillet 100 mio. EUR til rådighed fra nødhjælpsinstrumentet til støtte for EU-landene.

Detaljer

Publikationsdato
18. november 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark