Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. september 2017Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Hindringer på tværs af grænserne i EU

Kommissionen har lanceret "grænsekontaktpunktet" for fuldt ud at udnytte det økonomiske potentiale i EU's grænseregioner, der er hjemsted for 150 millioner borgere. Det skal levere skræddersyet støtte til regioner for at hjælpe dem med at fjerne...

oeresundsbroen-3-thinkstock-istock-web.jpg

Grænsekontaktpunktet kommer til at bestå af Kommissionens eksperter i grænsespørgsmål, som vil tilbyde rådgivning til nationale og regionale myndigheder ved at indsamle og formidle god praksis gennem oprettelse af et nyt EU-dækkende onlinenetværk.

Bedre adgang til job

Der er allerede i dag 2 millioner arbejdstagere og studerende, som dagligt eller ugentligt er grænsependlere. Grænsekontaktpunktet vil støtte regioner, som ønsker at uddybe deres samarbejde, for at hjælpe indbyggerne med at finde job på den anden side af grænsen. De kan få rådgivning om gensidig anerkendelse af kvalifikationer, fælles studieprogrammer eller coachingtjenester for iværksættere.

Grænsekontaktpunktet vil samle oplysninger om god praksis inden for arbejdsformidling på tværs af grænserne, såsom joint network, der er oprettet af den spanske region Galicien og det nordlige Portugal, og som understøttes af den europæiske portal for jobmobilitet - Eures.

På den måde kan grænsekontaktpunktet bidrage til oprettelsen af den kommende europæiske arbejdsmarkedsmyndighed, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker bebudede i sin tale om Unionens tilstand 2017, med henblik på at styrke samarbejdet mellem arbejdsmarkedsmyndigheder på alle niveauer og bedre blive i stand til at håndtere udfordringer på tværs af grænserne.https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_en

Bedre adgang til offentlige tjenester

For at gøre grænseregioner mere attraktive og mere inklusive i form af offentlige tjenester, vil grænsekontaktpunktet:

  • kortlægge eksisterende grænseoverskridende sundhedsfaciliteter, såsom grænseoverskridende sundhedsplejezoner ved den fransk-belgiske grænse.
  • undersøge manglende jernbaneforbindelser langs de indre grænser med henblik på mere effektive offentlige transporttjenester på tværs af grænserne.

Gøre forretninger på tværs af grænserne

Grænsekontaktpunktet vil tilskynde til dialog om udfordringer på tværs af grænserne via onlinenetværket.

Grænsekontaktpunktets eksperter vil efter anmodning yde støtte til en højere grad af tilpasning af regler for etablering af virksomheder, formidle god praksis fra andre grænseregioner og fremme en øget anvendelse af onlineprocedurer.

Ud over oprettelsen af grænsekontaktpunktet vil Kommissionen udvælge op til 20 projekter, som præsenterer innovative løsninger til at håndtere hindringer for aktiviteter på tværs af grænserne. Der vil blive iværksat en indkaldelse af projekter inden udgangen af 2017.

De næste skridt

Grænsekontrolpunktet bliver operationelt fra januar 2018.

I de igangværende overvejelser om fremtiden for EU's finanser vil god praksis indsamlet via grænsekontaktpunktet indgå i drøftelserne om den næste generation af programmer for grænseoverskridende samarbejde ("Interreg"), så de bliver bedre til at håndtere juridiske og administrative hindringer og bidrager til udvikling af effektive grænseoverskridende offentlige tjenester.

Detaljer

Publikationsdato
20. september 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark