Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. september 2023Repræsentationen i Danmark

Hjælpepakke for SMV'er

Kommissionen har tirsdag den 12. september 2023 fremlagt forslag til hjælp for små og mellemstore virksomheder

DIM

Pressemeddelelse

Meddelelse om hjælpepakken for SMV'er - KOM(2023)535

Spørgsmål og svar om hjælpepakken

Faktablad om hjælpepakken

Forslag til forordning om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner - KOM(2023)533

Spørgsmål og svar om forsinket betaling

Faktablad om forsinket betaling

Forslag til direktiv om etablering af skattesystem baseret på hovedkvarter for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder - KOM(2023)528

Spørgsmål og svar om etablering af et skattesystem baseret på hovedkvarater for SMV'er

Faktabled om etablering af et skattesystem baseret på hovedkvarater for SMV'er

Baggrund:

EU's velstand på lang sigt er afhængig af SMV'er. De udgør rygraden i Europas økonomiske og sociale struktur: De 24 millioner europæiske SMV'er udgør 99 % af alle virksomheder i EU og tegner sig for to tredjedele af arbejdspladserne i EU.

Men SMV'er oplever vanskeligheder på flere fronter: Administrative byrder, forsinkede betalinger, adgang til finansiering og tilgængelighed af personale, herunder faglært personale.

Kommissionens meddelelsen vil indeholde tiltag, der skal tackle disse udfordringer og afhjælpe og styrke SMV'ers konkurrenceevne og modstandsdygtighed på tværs af alle industrielle økosystemer. Det indebærer også forbedrede processer i EU's politikudformning, der skal forhindre nye lovgivningsmæssige byrder for SMV'er, sikre en SMV-venlig retlig ramme, forenkle skatteprocedurerne, forbedre adgangen til finansiering og sikre virksomhederne de nødvendige færdigheder til at opnå bæredygtig konkurrenceevne gennem hele deres livscyklus.

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
12. september 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark