Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel16. august 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Høring om fødevareforsyningskæden i EU

En mere afbalanceret fødevareforsyningskæde: Kommissionen ønsker synspunkter fra borgerne.Landbrugere, borgere og andre interesserede parter opfordres til at udveksle synspunkter om, hvordan fødevareforsyningskæden fungerer, gennem en onlinehøring...

tomater-thinkstockphotos-istock-web.jpg

Der er grund til at formode, at den merværdi, der skabes i fødevareforsyningskæden, ikke altid fordeles korrekt mellem de forskellige led i kæden, navnlig på grund af forskelle i forhandlingsstyrke mellem mindre og dermed mere sårbare aktører, herunder landbrugere og små virksomheder, og deres økonomisk stærkere og stærkt koncentrerede handelspartnere.

Kommissionen vil indsamle bidrag for at vurdere, hvorvidt det er nødvendigt og formålstjeneligt at træffe foranstaltninger på EU-plan med henblik på bekæmpelse eller regulering af illoyal handelspraksis, når det gælder landbrugsfødevarer.

Kommissionen ønsker også at vurdere graden af gennemsigtighed på markedet i hele kæden og indkredse de områder, hvor den kan forbedres. Eftersom der er behov for en vis grad af konkurrence, skal høringen hjælpe med til at vurdere, om der bør indføres mekanismer for markedsgennemsigtighed i EU.

Endvidere handler spørgeskemaet om, hvor stor interessen er for samarbejde mellem producenter og for anvendelse af værdifordelingsaftaler (navnlig deling af markedsbonusser og -tab som følge af udviklingen i de relevante markedspriser), som allerede anvendes inden for visse sektorer, herunder sukkersektoren.

Detaljer

Publikationsdato
16. august 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark