Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. februar 2024Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Industriel kulstofforvaltning

Kommissionen's meddelelse om en ambitiøs industriel CO2-forvaltning for EU

Kommissionens pakken om emissioner og forurenende stoffer

For at nå vores ambitiøse klimamål får vi brug for alle tilgængelige teknologier. I den sammenhæng spiller teknologier til CO2-opsamling og -lagring samt CO2-fjernelse en vigtig rolle for opnåelse EU's mål for dekarbonisering i 2030 og 2050 en afgørende rolle.

Pressemeddelelse

Meddelelse fra Kommissionen: Mod en ambitiøs industriel CO2-forvaltning for EU - KOM(204)62

Spørgsmål og svar

Faktablad

Baggrund:

Kommissionen agter at indføre et indre marked for industriel CO2-forvaltning som et af de vigtigste midler til opnåelse af en klimaneutral økonomi i 2050.

Det indebærer etablering af den nødvendige transportinfrastruktur og nødvendige incitamenter for projekter, der skal fjerne, indsamle, lagre og genanvende CO2 på en bæredygtig måde.

Der er brug for yderligere støtte til etablering af disse teknologier i stor skala, hvis vi skal sikre en ambitiøs industriel CO2-forvaltning i EU.

I meddelelsen fastlægges den politikramme, som er nødvendig for at skabe vished for investorer og for at sikre et samarbejde på alle niveauer om denne dekarboniseringsløsning.

Kommissionen fremlagde samme dag Europas 2040-klimamål og vejen mod klimaneutralitet senest i 2050

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
6. februar 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark