Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. februar 2023Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Industriplan for den grønne pagt

Kommissionen har onsdag den 1. februar 2023 fremlagt en industriplan inden for rammerne af den grønne pagt så Europas bæredygtige virksomheder kan vokse hurtigt

Vind og sol

Mere forudsigelig og forenklet lovgivning, nemmere adgang til støtte og medarbejdere samt åben handel med omverdenen. Sådan lyder Europa-Kommissionens forslag til en industriplan, der skal fremme den grønne omstilling og sikre, at bæredygtige virksomheder kan vokse hurtigt i Europa.

Pressemeddelelse

Meddelelsen om industriplanen for den grønne pagt - KOM(2023)62

Forslag til en midlertidig krise- og overgangsramme mht. statsstøtte

Spørgsmål og svar

Faktablad

Kommissionen har fremlagt en industriplan for den grønne pagt (Green Deal Industrial Plan) for at forbedre konkurrenceevnen i Europas CO2-neutrale industrier og støtte den hurtige omstilling til klimaneutralitet. Planen har til formål at skabe et bedre miljø for opskaleringen af EU's produktionskapacitet for de teknologier og produkter, der er nødvendige for at nå Europas ambitiøse klimamål.

Planen bygger på tidligere initiativer og udnytter styrkerne ved EU's indre marked og supplerer den igangværende indsats inden for rammerne af den europæiske grønne pagt og REPowerEU. Den er baseret på fire søjler:  

  • Forudsigelig og forenklet lovgivning 
  • Hurtigere adgang til finansiering 
  • Bedre adgang til medarbejdere med praktiske færdigheder 
  • Åben handel medstærkeforsyningskæder 

Samtidig beder Kommissionen EU-landene om deres input til et forslag om ændrede regler for statstøtte

Læs mere om de fire søjler i industriplanen for den grønne pagt her

 

Baggrund 

Den europæiske grønne pagt, (European Green Deal) som Kommissionen fremlagde den 11. december 2019, fastsætter målet om at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent senest i 2050. Den europæiske klimalov fastsætter i bindende lovgivning EU's forpligtelse til klimaneutralitet og det mellemliggende mål om at reducere nettodrivhusgasemissionerne med mindst 55 % inden 2030 sammenlignet med 1990-niveauet. 

I forbindelse med omstillingen til en nuludledningsøkonomi vil Europas konkurrenceevne i høj grad afhænge af dets evne til at udvikle og fremstille rene teknologier, der muliggør denne omstilling. 

Den europæiske grønne pagts industriplan blev bebudet af kommissionsformand Ursula von der Leyen i sin tale på World Economic Forum i Davos i januar 2023 som et initiativ for EU til at skærpe sin konkurrencefordel gennem investeringer i ren teknologi og fortsat føre an på vejen mod klimaneutralitet. Det imødekommer Det Europæiske Råds opfordring til Kommissionen om at fremsætte forslag inden udgangen af januar 2023 om at mobilisere alle relevante nationale værktøjer og EU-redskaber og forbedre rammebetingelserne for investeringer med henblik på at sikre EU's modstandsdygtighed og konkurrenceevne. 

 

Se også:

Kommissæren for det indre marked - Thierry Breton - på besøg hos bl.a. Mette Frederiksen samt Ursula von der Leyen's tale på Det Verdensøkonomiske Forum i Davos

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
1. februar 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark