Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel11. november 2019Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

Investeringer for 1,12 mia. kr. til danske SMV’er og midcaps

Vækstfonden indgår partnerskab med EIB om investeringer til danske SMV’er og midcaps ved at underskriver en aftale om 75 mio. euro i egenkapitallignende finansiering til den nationale finansieringsenhed Vækstfonden Aftalen etablerer en co...

Aftalen blev bl.a. underskrevet af Repræsentationschef Stina Soewarta

Aftalen blev underskrevet af Repræsentationschef Stina Soewarta på Kommissionens vegne!

Den Europæiske Investeringsbank's (EIB) aftale med den danske nationale finansieringsenhed (NPI) Vækstfonden er en aftale om investeringer i lokale SMV’er og midcap-virksomheder. Begge parter indskyder EUR 75 mio. i en co-investeringsplatform, som er målrettet SMV’er og midcaps, der kan have begrænset adgang til bankfinansiering. EIB’s finansiering er støttet af European Fund for Strategic Investments (EFSI), en af grundpillerne i Investment Plan for Europe, or Juncker Plan.

I praksis vil dagens aftale gøre det muligt for Vækstfonden at investere et samlet beløb på EUR 150 mio. (DKK 1,12 mia.) i danske virksomheder, der er klar til vækst eller i deres anden vækstfase. Det vil sige SMV’er og midcaps, der har brug for investeringer til yderligere innovation og til at udvide deres service og produkter, til at øge deres produktivitet og kapacitet, eller som gerne vil ekspandere internationalt.

“Jeg er glad for, at Vækstfonden og EIB har indgået denne aftale. Det er en unik og vigtig aftale, som jeg er sikker på vil have en betydelig effekt for danske SMV’ers muligheder for at vokse og ekspandere. Derudover vil det være et vigtigt instrument til at mobilisere privat kapital og styrke det danske økosystem for risikovillig kapital,” sagde Simon Kollerup, Danmarks erhvervsminister.

EIB’s Vice-President Alexander Stubb, kommenterede: ”SMV’er og midcaps er vigtige drivere af innovation og jobskabelse i Europa, og vi er glade for at EU’s investeringsbank kan styrke finansieringsmulighederne for danske SMV’er og midcap-virksomheder via denne egenkapitallignende facilitet med Vækstfonden. Samarbejder med nationale finansieringsinstitutioner er meget vigtige for os og er en prioritetsindsats under Juncker-planen.”

Da EIB normalt finansiere op til 50% af de projekter, banken bidrager til, vil alle investeringer under co-investeringsplatformen bestå 50/50 af midler fra EIB og Vækstfonden. Derudover forventes platformen at tiltrække tilsvarende kapital fra private investorer, hvilket potentielt fordobler det samlede beløb til EUR 300 mio.

Vice President i Europa-Kommissionen, Valdis Dombrovskis, der er ansvarlig for Euro and Social Dialogue samt Financial Stability, Financial Services og Capital Markets Union, sagde: ”Juncker-planen har været en succeshistorie for små og mellemstore virksomheder. Allerede nu har flere end 1 mio. mindre virksomheder tværs over Europa glæde af en forbedret adgang til kapital. Dagens aftale med Vækstfonden vil gøre en stor forskel for virksomheder i Danmark.”

Claus Gregersen, formand i Vækstfonden, sagde: „Vi er glade for at samarbejde med EIB om denne aftale, som er unik i Europa. Denne platform giver os mulighed for massive investeringer i danske virksomheder, der står foran vækst. Dermed kan vi bidrage til at virksomhederne har den fornødne kapital til deres vækstrejse og samtidig kan vi gøre det muligt at fastholde virksomhedernes base i Danmark, når de for alvor skalerer internationalt.”

Investeringer for 1,12 mia. kr. til danske SMV’er og midcaps

Baggrundsinformation:

Den Europæiske Investeringsbank (EIB), som ejes af medlemsstaterne, varetager Den Europæiske Unions langfristede långivning. Den stiller langfristet finansiering til rådighed til sunde investeringer for at bidrage til EU's politiske mål. I 2018 stillede Banken knap 430 mio. EUR til rådighed i lån til danske projekter inden for forskellige sektorer, herunder servicesektoren, industrien og SMV'er. Vækstfonden er en mangeårig partner til EIB-gruppen, der består af EIB og dens datterinstitution Den Europæiske Investeringsfond (EIF), hvor Vækstfonden er aktionær samt medfinansierer a mange EIF-projekter i Danmark.

Vækstfonden er en uafhængig fond styret af en uafhængig retsakt og bestyrelse. Vækstfonden skal fremme vækst og fornyelse for små og mellemstore virksomheder for at opnå et større socioøkonomisk afkast. Fonden bidrager til oprettelsen af nye virksomheder ved at stille kapital og ekspertise til rådighed. Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret vækst i over 7.900 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 24,9 mia. kr. Vækstfonden investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med lån og kautioner i samarbejde med danske finansieringsinstitutter og Europæiske partnere.

Denne aftale er muliggjort takket være støtte fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI). EFSI er det centrale element i Investeringsplanen for Europa, kendt som Juncker-planen. Dets støtte øger EIB-gruppens kapacitet til at finansiere investeringsprojekter, der i tråd med Juncker-planens kriterier, fremmer EU's konkurrenceevne og skaber nye job. Juncker-planen fokuserer på at øge investeringerne for at skabe job og vækst igennem smartere brug af nye og eksisterende økonomiske ressourcer, fjerne hindringer for investeringer og yde synlighed og teknisk assistance til investeringsprojekter.

EFSI yder en ”first-loss”-beskyttelse, hvilket betyder at EIB-gruppen kan yde finansieringer til mere risikobetonede projekter. De projekter og aftaler, der er godkendt til finansiering under EFSI, forventes at mobilisere 439,4 mia. EUR i investeringer. Planen støtter i øjeblikket mere end en million nystartede virksomheder og SMV'er i de 28 medlemsstater.

Detaljer

Publikationsdato
11. november 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark