Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. januar 2016Repræsentationen i Danmark

Investeringsplanen og de danske virksomheder

Hvordan kan virksomhederne få gavn af de finansielle instrumenter i investeringsplanen?

Foto©stockphoto/Thinkstock

Foto©stockphoto/Thinkstock

Hvordan kan virksomhederne få gavn af de finansielle instrumenter i investeringsplanen?

Infrastrukturprojekter:

  • Kræver over 25 mio. EUR fra EIB: Den offentlige eller private bygherre kan kontakte EIB direkte ved brug af denne formular - Klik her...
  • Projekter under 25 mio. EUR skal samles i medfinansieringsplatforme (rammelån eller målrettede fonde), før de fremlægges for EIB.

SMV'er/midcapselskaber

  • SMV-komponenten gennemføres af Den Europæiske Investeringsfond (EIF) på EIB's vegne
  • SMV'er der har brug for mere end 7 mio. EUR kan kontakte EIF direkte. Mindre projekter skal gå via finansielle formidlere - Klik her...

Hvordan kan en virksomhed finde private investorer?

Projekter skal sendes til Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter (EIPP)

For at være støtteberettigede skal projekter:

  • have en værdi af mindst 10 mio. EUR
  • forventes at blive igangsat inden for tre år efter at de er forelagt EIPP
  • gennemføres af en offentlig eller privat juridisk enhed med hjemsted i et EU-land
  • være i overensstemmelse med alle gældende EU-lovgivning og national lovgivning

Hvordan kan offentlige/private projektansvarlige få bistand til investeringsplanen?

Der tages kontakt til Det Europæiske Knudepunkt for Investeringsrådgivning (EIAH)

Rådgivningsknudepunktet yder omfattende støtte til projekter og investeringer og arbejder med partnere på alle niveauer af projektcyklussen, fra projektidentifikation, planlægning og forberedelse af gennemførelsen. Tjenesterne omfatter støtte til projektudvikling i alle faser af projektcyklussen (fra forundersøgelse til finansiering), rådgivning om markedsundersøgelser, sektorstrategier og screening af projekter. Der kan også ydes finansiel rådgivning for at øge virksomhedernes muligheder for at få adgang til passende finansieringskilder. Der kan også ydes mere horisontal bistand i form af proces- og metoderådgivning og metodologisk vejledning og kurser omkring en række spørgsmål i forbindelse med investeringsprojekter (f.eks. udbudsprocedurer, cost-benefit-analyser) og om adgang til finansiering og anvendelse af EU-midlerne.

For hjælp eller ved spørgsmål til ovenstående, kan Repræsentationens økonomisk rådgiver torbjorn [dot] olaussonatec [dot] europa [dot] eu (Torbjørn Olausson) kontaktes!

Detaljer

Publikationsdato
15. januar 2016
Forfatter
Repræsentationen i Danmark