Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. juli 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Job og praktikophold på vej...

Et halvt år efter at Kommissionen lancerede det europæiske solidaritetskorps, og efter matchningen af frivillige praktikophold, der begyndte i marts 2017, er der nu også tusinder af job og praktikpladser på vej.

ungestrandvolley_istockphoto_thinkstock-web.jpg

I den sammenhæng støtter Europa-Kommissionen to projekter ledet af de offentlige arbejdsformidlinger i Italien og Frankrig, hvor op til 6 000 unge vil få tilbudt et solidaritetsrelateret job eller praktikophold i et andet EU-land.

Baggrund

esc-200x200.jpg

I sin tale om Unionens tilstand i 2016 bekendtgjorde Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, at man ville oprette et europæisk solidaritetskorps, der giver unge mellem 18 og 30 år mulighed for at deltage i en lang række solidaritetsaktiviteter i hele EU.

Siden lanceringen den 7. december 2016 har mere end 32 000 unge tilsluttet sig det europæiske solidaritetskorps. I marts 2017 begyndte matchningen med organisationer, og siden da er omkring 11 500 deltagere blevet kontaktet og 460 job og praktikpladser taget imod. Målsætningen er, at 100 000 unge skal engagere sig i det europæiske solidaritetskorps inden udgangen af 2020.

Den 30. maj 2017 fremlagde Kommissionen et forslag om at give det europæiske solidaritetskorps et solidt finansielt grundlag med et budget på 341,5 mio. EUR for perioden 2018-2020 samt et særligt lovgrundlag. Desuden foreslog Kommissionen at udvide mulighederne for unge. Ud over at tilbyde muligheder for frivilligt arbejde og praktik- og jobophold vil det europæiske solidaritetskorps også give deltagerne mulighed for at iværksætte deres egne solidaritetsprojekter eller udføre frivilligt arbejde i grupper.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget har Kommissionen iværksat både en åben onlineundersøgelse og målrettede høringer af interessenterne, og disse blev afsluttet med et interessentforum. Forslaget til udkast til forordning skal nu vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet, før forordningen kan træde i kraft. I en fælles erklæring har EU-institutionerne forpligtet sig til at færdigbehandle forslaget inden årets udgang.

Detaljer

Publikationsdato
10. juli 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark