Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. juni 2019Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

København og Aalborg blandt de første "Europauniversiteter"...

Kommissionen har meddelt, hvilke videregående uddannelsesinstitutioner fra hele Europa der vil indgå i de første alliancer vedrørende "Europauniversiteter". De vil øge de europæiske videregående uddannelsers kvalitet og tiltrækningskraft og skabe et...

Den europæiske dagsorden for færdigheder

Ud af de 54 ansøgninger, der blev modtaget, blev der på grundlag af en evaluering foretaget af 26 uafhængige eksterne eksperter, herunder rektorer, professorer og forskere, som Kommissionen havde udpeget, udvalgt 17 Europauniversiteter, der involverer 114 videregående uddannelsesinstitutioner fra 24 medlemsstater. Europauniversiteterne er tværnationale alliancer af videregående uddannelsesinstitutioner fra hele EU, som deler en langsigtet strategi og fremmer europæiske værdier og europæisk identitet. Initiativet har til formål i væsentlig grad at styrke de studerendes og personalets mobilitet og fremme kvaliteten, inklusionen og konkurrenceevnen i de europæiske videregående uddannelser.

Udvælgelsen af Europauniversiteter omfatter en bred vifte af videregående uddannelsesinstitutioner fra hele EU, fra universiteter for anvendte videnskaber, tekniske universiteter og universiteter for kunst til omfattende og forskningsintensive universiteter.

Europauniversiteterne bliver interuniversitære områder, hvor studerende, ph.d.-studerende, personale og forskere kan bevæge sig problemfrit rundt. De vil samle deres ekspertise, platforme og ressourcer med henblik på at udarbejde fælles studieplaner eller moduler, der dækker forskellige fagområder. Disse studieplaner vil være meget fleksible og give de studerende mulighed for at tilpasse deres uddannelse og vælge, hvad, hvor og hvornår de skal studere, og få en europæisk universitetsgrad. Europauniversiteterne vil også bidrage til en bæredygtig økonomisk udvikling i de regioner, hvor de er beliggende, da deres studerende vil arbejde tæt sammen med virksomheder, kommunale myndigheder, akademikere og forskere for at finde løsninger på de udfordringer, som deres regioner står over for.

Et samlet budget på op til 85 mio. EUR er tilgængeligt for de første 17 "Europauniversiteter". Hver alliance vil modtage op til 5 mio. EUR i de kommende tre år til at påbegynde gennemførelsen af deres planer og bane vejen for, at andre videregående uddannelsesinstitutioner i hele EU kan følge efter. Deres fremskridt vil blive overvåget nøje.

Denne første opfordring til at indsende forslag, som opfølges af endnu en i efteråret, vil teste forskellige modeller til gennemførelse af det nye koncept "Europauniversiteter" og dets potentiale til at styrke de videregående uddannelser. I forbindelse med det næste langsigtede EU-budget, der løber fra 2021-2027, foreslog Kommissionen at gennemføre Europauniversiteter fuldt ud under Erasmus+ med et betydeligt forhøjet budget. Nogle alliancer er omfattende og dækker alle fagområder, mens andre f.eks. fokuserer på bymæssig bæredygtighed i kystområder, samfundsvidenskab eller global sundhed. Hver alliance består i gennemsnit af syv videregående uddannelsesinstitutioner fra alle dele af Europa, hvilket fører til nye partnerskaber. Dette afspejler fordelingen af ansøgninger fra de forskellige lande.

Baggrund

Europa-Kommissionen foreslog dette nye initiativ for EU's ledere forud for det sociale topmøde i Göteborg i november 2017. Initiativet blev godkendt af Det Europæiske Råd i december 2017, hvor der blev slået til lyd for udviklingen af mindst 20 Europauniversiteter senest i 2024, og er en del af indsatsen for at etablere et europæisk uddannelsesområde senest i 2025.

Konceptet "Europauniversiteter", der er udviklet i samarbejde med EU-lande, videregående uddannelsesinstitutioner og studenterorganisationer, tiltrak ansøgninger fra 54 alliancer, som involverer mere end 300 videregående uddannelsesinstitutioner fra 28 EU-lande og andre lande under programmet Erasmus+. De reagerede på en opfordring fra Erasmus+ til "Europauniversiteter", der blev lanceret i oktober 2018.

De 60 mio. EUR, der oprindeligt var afsat til dette nye initiativ vedrørende Erasmus+, er blevet forhøjet til 85 mio. EUR, hvilket giver mulighed for at finansiere 17 alliancer frem for de oprindeligt planlagte 12.

Detaljer

Publikationsdato
26. juni 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark