Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. februar 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Komitologi

Efter den orienterende debatden 1. februar har Kommissionen nu fremlagt et forslag om at revidere komitologiforordningen i overensstemmelse med det løfte, kommissionsformand Juncker afgav i sin tale om Unionens tilstand.

red_tape.jpg

Formålet er at sikre, at der tages politisk ansvar, hvor det er nødvendigt i henhold til den relevante lovgivning.

Baggrunden:

Kommissionsformand Juncker sagde i sin tale i september 2016 om Unionens tilstand: "Det er ikke i orden, at når EU-landene ikke indbyrdes kan beslutte, om de vil forbyde anvendelsen af glyphosat i ukrudtsbekæmpelsesmidler, så tvinges Kommissionen af Europa-Parlamentet og Rådet til at træffe en afgørelse. Vi vil derfor ændre disse regler." Dette initiativ er en del af prioriteterne for Kommissionens arbejdsprogram for 2017. I de seneste år er Kommissionen regelmæssigt blevet tvunget til at træffe en afgørelse på meget følsomme områder, når medlemsstaterne ikke har været i stand til at nå frem til en holdning, navnlig i forbindelse med emner som GMO'er eller glyphosat.
Juncker-Kommissionen har siden begyndelsen af sin mandatperiode truffet en række interne foranstaltninger for at sikre, at der er politiske drøftelser i kommissærkollegiet, inden forslag om delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter om følsomme emner bliver fremsat.

Detaljer

Publikationsdato
14. februar 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark