Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. maj 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommission opfordrer bl.a. Danmark til at overholde rapporteringskravene i henhold til affaldsreglerne

Kommissionen har indledt traktatbrudsprocedurer mod 14 medlemslande (Cypern, Rumænien, Frankrig, Italien, Storbritannien, Spanien, Malta, Irland, Holland, Grækenland, Sverige, Danmark, Slovenien og Luxembourg) på grund af manglende rapportering om...

affald_goodshoot_web.jpg

De procedurer, der blev indledt i dag, vedrører manglende rapportering om opfyldelse af målene om genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse i henhold til rammedirektivet om affald (direktiv 2008/98/EF), direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (direktiv 2002/96/EF), batteridirektivet (direktiv 2006/66/EF), emballagedirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF) og direktivet om udrangerede køretøjer (direktiv 2000/53/EF) og i henhold til forordningen om overførsel af affald (forordning (EF) nr. 1013/2006).
Kravenes art og type varierer fra ét direktiv til et andet.

Detaljer

Publikationsdato
17. maj 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark