Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. januar 2019Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommissionen følger op på en traktatbrudssag mod Danmark vedrørende dets overholdelse af visse bestemmelser i EU-fiskeri-kontrolreglerne

Kommissionen har besluttet at sende en supplerende åbningsskrivelse til Danmark om dets manglende håndhævelse af flere vigtige bestemmelser i EU's kontrolforordning.

DK-fiskerikontrol

Med denne forordning oprettes en ordning for de nationale myndigheders kontrol, inspektion og håndhævelse af EU-reglerne i den fælles fiskeripolitik.

Forordningen har været i kraft siden den 1. januar 2010. Efter Kommissionens opfattelse har Danmark indtil videre ikke formået at sikre, at alle fiskeriprodukter vejes ved landing, og at der i de krævede fangstregistreringsdokumenter registreres omfanget af hver art, der forekommer, bl.a. industribifangster. De vigtigste områder vedrører fiskeri til industriformål. Disse mangler underminerer betydeligt nøjagtigheden af de fangstregistreringsdokumenter, der er nødvendige for afskrivning af kvoterne og for at forebygge overfiskeri.

Desuden sikrer Danmark ikke, at Kommissionen underrettes om de bestande, der faktisk er landet, hvilket udgør en konsekvent risiko for målene om bæredygtighed i den fælles fiskeripolitik.

Danmark har nu to måneder til at besvare de spørgsmål, som Kommissionen har rejst. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse.

Detaljer

Publikationsdato
24. januar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark