Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. december 2016Repræsentationen i Danmark

Kommissionen godkender dansk støtte til energiintensive brugere

Kommissionen har efter EU's statsstøtteregler godkendt Danmarks planer om at yde energiintensive brugere delvis kompensation for den afgift, der opkræves til finansiering af tilskuddene til vedvarende energi. Denne foranstaltning vil styrke disse...

el-istockphoto-web.jpg

I Danmark finansieres de offentlige tilskud til vedvarende energi af en afgift pålagt elektricitetsforbruget. Af hensyn til den globale konkurrenceevne i visse sektorer åbner Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi mulighed for, at medlemsstaterne under visse omstændigheder indrømmer nedsættelser af disse afgifter. Der er navnlig tale om sektorer, der er særligt energiintensive og udsat for international konkurrence.

I oktober 2015 godkendte Kommissionen en dansk ordning med sådanne nedsættelser for visse sektorer, der opfyldte betingelserne i miljø- og energistøtteretningslinjerne. Danmark har nu anmeldt planer om at udvide disse nedsættelser til flere sektorer. Alle andre betingelser i den oprindelige ordning forbliver uændrede og vil også gælde for de nye støttemodtagere, bl.a. reglen om, at energiintensive brugere vil kunne opnå kompensation på højst 85 % af deres bidrag til finansiering af VE-støtten.

Kommissionens vurdering viste, at disse nedsættelser holder sig inden for miljø- og energiretningslinjernes rammer.

Baggrund

For flere oplysninger om retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi henvises til Kommissionens Policy Brief "Improving State Aid for Energy and the Environment".

En ikkefortrolig version af denne afgørelse vil blive offentliggjort i statsstøtteregistret på konkurrencegeneraldirektoratets websted under sagsnummeret SA.44863, når eventuelle fortrolighedsspørgsmål er blevet afklaret. Nye offentliggørelser af statsstøtteafgørelser på internettet og i EU-Tidende kan findes på State Aid Weekly e-News.

Detaljer

Publikationsdato
12. december 2016
Forfatter
Repræsentationen i Danmark