Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. august 2018Repræsentationen i Danmark

Kommissionen godkender tre støtteforanstaltninger til fordel for vedvarende energi i Danmark

Europa-Kommissionen har med udgangspunkt i EU's statsstøtteregler godkendt tre støtteordninger til elproduktion på vind- og solcelleanlæg i Danmark i 2018 og 2019.

vindmoeller_istock_thinkstock-web.jpg

Danmark har et erklæret mål om, at 50 % af energiforbruget skal komme fra vedvarende kilder i 2030, og at landet skal være fuldstændig uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050. I overensstemmelse med dette mål vil de danske myndigheder gennemføre tre ordninger til støtte for vedvarende energi:

  • En multiteknologisk udbudsordning for on- og offshore vindmøller og solcelleanlæg med et budget på 842 mio. DKK (112 mio. EUR). Støttemodtagerne vil blive valgt ved to udbud, der gennemføres i 2018 og 2019, hvor de forskellige teknologier vil konkurrere med hinanden. De udvalgte anlæg vil tilbyde deres el på markedet og modtage støtte i form af et tillæg oven i markedsprisen (supplerende betaling).
  • En støtteordning til test- og demonstrationsprojekter inden for landbaseret vindkraft, som ligger uden for de to nationale testcentre for store vindmøller, med et forventet budget på 200 mio. DKK (27 mio. EUR) samt en overgangsstøtteordning for landbaseret vindkraft med et budget på 40 mio. DKK (5 mio. EUR).

Støtten til de tre ordninger vil blive ydet over en periode på 20 år fra tidspunktet for nettilslutning. Disse støtteordninger til fordel for vedvarende energi finansieres over statsbudgettet.

Kommissionen har undersøgt alle tre ordninger med udgangspunkt i EU's statsstøtteregler, navnlig Kommissionens 2014-retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi. Den fandt, at de danske ordninger vil tilskynde til udviklingen af off- og onshore vind- og solteknologi i overensstemmelse med betingelserne i retningslinjerne.

På den baggrund konkluderede Kommissionen, at foranstaltningerne vil hjælpe Danmark med at øge andelen af elproduktionen fra vedvarende kilder, på linje med EU's miljømålsætninger, og samtidig sikre, at statsstøtten fordrejer konkurrencen mindst muligt.

Baggrund

Kommissionens 2014-retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi giver medlemsstaterne mulighed for at yde støtte til produktion af el fra vedvarende energikilder på visse betingelser. Reglerne skal bidrage til opfyldelsen af EU's ambitiøse energi- og klimapolitiske mål med færrest mulige omkostninger for skatteyderne og uden unødig fordrejning af konkurrencen på det indre marked.

Direktivet om vedvarende energi fastsætter mål for de enkelte medlemsstaters andel af vedvarende energikilder i det udvidede endelige energiforbrug for 2020. For Danmark er målet 30 % i 2020. Danmark har samtidig et erklæret mål om, at 50 % af energiforbruget skal komme fra vedvarende kilder i 2030, og at landet skal være fuldstændig uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050. Alle tre ordninger skal bidrage til at nå disse mål.

Så snart eventuelle spørgsmål om fortrolighed er afklaret, vil der kunne findes flere oplysninger om afgørelsen i statsstøtteregistret på Kommissionens websted for konkurrence under sagsnummer SA.49918, SA.50715 og SA. 50717. State Aid Weekly e-News indeholder en oversigt over nye statsstøtteafgørelser, der er offentliggjort på internettet og i EU-Tidende.

Detaljer

Publikationsdato
17. august 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark