Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel4. oktober 2017Repræsentationen i Danmark

Kommissionen har besluttet at anlægge sag mod Irland ved Domstolen for ikke, som krævet i en kommissionsafgørelse, at have inddrevet ulovlig statsstøtte på op til 97 mia.

Kommissionens afgørelse af den 30. august 2016 konkluderede, at de skattemæssige fordele, som Irland gav Apple, var ulovlige i henhold til EU's regler om statsstøtte, fordi de gjorde det muligt for Apple at betale betydeligt mindre skat end andre...

skolefrugt-hemera-web.jpg

Irlands frist for at gennemføre Kommissionens afgørelse om den skattemæssige behandling af Apple var den 3. januar 2017, jf. standardprocedurerne, dvs. fire måneder efter den officielle meddelelse om Kommissionens afgørelse. Den pågældende virksomhed nyder fortsat godt af en ulovlig fordel, indtil den ulovlige støtte er inddrevet, hvilket er grunden til at inddrivelsen skal ske så hurtigt som muligt.

Irland har pr. dags dato over et år efter Kommissionens afgørelse stadig ikke inddrevet noget af den ulovlige støtte. Selv om Irland har gjort fremskridt med hensyn til at beregne det præcise beløb, som den ulovlige støtte til Apple udgør, så har Irland ikke tænkt sig at afslutte dette arbejde før tidligst i marts 2018.

Detaljer

Publikationsdato
4. oktober 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark