Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. juli 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommissionen indbringer Ungarn for Domstolen for omstridt asyllovgivning

Kommissionen har i dag besluttet at anlægge sag ved EU-Domstolen mod Ungarn, fordi landets asyl- og tilbagesendelseslovgivning er i strid med EU-retten.

Kommissionen tager yderligere skridt i traktatbrudsprocedurer mod Ungarn

Kommissionen har ligeledes sendt en åbningsskrivelse til Ungarn vedrørende den nye ungarske lovgivning, som kriminaliserer aktiviteter, der støtter ansøgninger om asyl og opholdstilladelser og yderligere begrænser retten til at søge asyl.

Hvad angår indbringelsen for Domstolen pga. manglende overholdelse af EU's asyl- og tilbagesendelsesregler går Kommissionens traktatbrudsprocedure mod Ungarn grundet landets asyllove tilbage til december 2015. Efter en række udvekslinger på både administrativt og politisk niveau og en supplerende åbningsskrivelse sendte Kommissionen en begrundet udtalelse til Ungarn i december 2017. Efter at have gennemgået svaret fra de ungarske myndigheder mener Kommissionen, at størstedelen af de betænkeligheder, der er givet udtryk for, stadig ikke er blevet afhjulpet, hvorfor Kommissionen har besluttet at indbringe Ungarn for EU-Domstolen – det sidste skridt i traktatbrudsproceduren.

Åbningsskrivelsen vedrører den nye ungarske lovgivning, som kriminaliserer aktiviteter, der støtter asylansøgninger. Den nye lovgivning, som de ungarske myndigheder kalder "Stop Soros", kriminaliserer enhver form for hjælp ydet af nationale, internationale og ikke-statslige organisationer eller enkeltpersoner til mennesker, der ønsker at ansøge om asyl eller opholdstilladelse i Ungarn. Lovene omfatter også foranstaltninger, som begrænser individuelle frihedsrettigheder ved at forhindre enhver, der er genstand for en straffesag under disse love, fra at nærme sig transitområderne ved Ungarns grænser, hvor asylansøgerne opholder sig.

Sanktionerne går fra midlertidig indespærring til fængsling i op til et år samt udvisning fra landet. Derudover er der med den nye lov og en forfatningsændring blevet indført nye begrundelser for at afvise asylansøgninger og således fratage mennesker, der ankommer direkte til Ungarn fra et sted, hvor deres liv eller frihed er i fare, retten til asyl.

Kommissionen har derfor konkluderet, at Ungarn ikke opfylder sine forpligtelser under EU-traktaterne, EU-retten og Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. De ungarske myndigheder har nu to måneder til at reagere på Kommissionens betænkeligheder. Kommissionen er i den forbindelse klar til at støtte og bistå de ungarske myndigheder.

Detaljer

Publikationsdato
19. juli 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark