Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. december 2022Repræsentationen i Danmark

Kommissionen indgår aftale med Den Nordiske Investeringsbank

Kommissionen og Den Nordiske Investeringsbank (NIB) har undertegnet en InvestEU-garantiaftale til en værdi af op til 114 mio. €

Europa

Med aftalen frigøres en NIB-finansiering på op til 480 mio. EUR til investeringer i bæredygtig infrastruktur, forskning, innovation og digitalisering i de nordiske og baltiske lande samt i Polen. Det forventes, at der dermed vil blive mobiliseret yderligere offentlige og private investeringer på i alt ca. 2 mia. EUR.

Den fulde pressemeddelelse

Spørgsmål og svar: InvestEU

InvestEU

Websted om den flerårige finansielle ramme

Baggrund

InvestEU-programmet skal give EU vigtig langsigtet finansiering ved at mobilisere betydelige private og offentlige midler til støtte for en bæredygtig genopretning. Det vil også bidrage til at mobilisere private investeringer til EU's politiske prioriteter, f.eks. den europæiske grønne pagt og den digitale omstilling. Programmet består af tre komponenter: InvestEU-fonden, InvestEU-rådgivningsplatformen og InvestEU-portalen. InvestEU-fonden vil blive gennemført af finansielle partnere, som vil investere i projekter ved hjælp af EU's budgetgaranti på 26,2 mia. EUR. Hele budgetgarantien vil støtte gennemførelsespartnernes investeringsprojekter, øge deres risikokapacitet og dermed mobilisere mindst 372 mia. EUR i yderligere investeringer.

Den Nordiske Investeringsbank (NIB) er Danmarks, Estlands, Finlands, Islands, Letlands, Litauens, Norges og Sveriges internationale finansielle institution. Banken arbejder for at skabe en velstående og bæredygtig nordisk-baltisk region ved at finansiere projekter, der øger produktiviteten og gavner miljøet. NIB finansierer private og offentlige projekter i og uden for medlemslandene.

Detaljer

Publikationsdato
12. december 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark