Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. juni 2019Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Kommissionen indleder undersøgelse af PostNord og Post Danmark

Kommissionen har indledt en tilbundsgående undersøgelse for at vurdere, hvorvidt visse kapitaltilførsler, som Danmark og Sverige har ydet til PostNord og Post Danmark, er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Kommissionen indleder undersøgelse af PostNord og Post Danmark

Post Danmark er den nationale postoperatør i Danmark og et datterselskab af PostNord, der ejer 100 %. PostNord er stiftet i Sverige og ejes af den danske (40 %) og den svenske (60 %) stat.

I oktober 2017 aftalte de svenske og danske myndigheder bilateralt at foretage kapitaltilførsler til PostNord og Post Danmark.

I november 2017 modtog Kommissionen en klage fra Brancheorganisation for den danske vejgodstransport (ITD), som påstod, at visse danske og svenske kapitaltilførsler til Post Danmark udgjorde ulovlig statsstøtte.

Kommissionen har efter en foreløbig vurdering besluttet at indlede en tilbundsgående undersøgelse vedrørende tre særskilte støtteforanstaltninger, der blev gennemført i 2018:

  • En kapitaltilførsel på 2,34 mia. DKK (313 mio. EUR) fra PostNord til Post Danmark
  • En kapitaltilførsel på 267 mio. SEK (25 mio. EUR) fra Danmark til PostNord
  • En kapitaltilførsel på 400 mio. SEK (37 mio. EUR) fra Sverige til PostNord.

De danske og de svenske myndigheder hævder, at kapitaltilførslerne ikke udgør statsstøtte efter EU-reglerne. De mener, at kapitaltilførslerne er foretaget på vilkår, som en privat investor, der opererer på markedsvilkår, ville have accepteret (det markedsøkonomiske investorprincip). Som følge heraf ville kapitaltilførslerne ikke give nogen selektiv fordel til PostNord eller Post Danmark.

Kommissionen er dog på nuværende tidspunkt bekymret for, at kapitaltilførslerne ikke er blevet gennemført på markedsvilkår. Kommissionen vil i sin tilbundsgående undersøgelse undersøge de nøgleparametre, som de danske og de svenske myndigheder har lagt til grund for deres beslutning om at tilføre kapital og om kapitaltilførslens størrelse. Disse nøgleparametre inkluderer f.eks. den forventede vækst på brev- og logistikmarkederne og de finansielle virkninger, som Post Danmarks mulige konkurs ville have for PostNord.

Hvis disse kapitaltilførsler til Post Danmark og PostNord viser sig at udgøre statsstøtte efter EU-reglerne, vil Kommissionen dernæst vurdere, om de er forenelige med det indre marked.

Kommissionen vil nu undersøge sagen nærmere for at fastslå, om dens oprindelige betænkeligheder bekræftes. Indledningen af en tilbundsgående undersøgelse giver Danmark, Sverige, klageren og andre interesserede tredjeparter mulighed for at fremsætte bemærkninger, uden at det foregriber sagens udfald.

Baggrund

Post Danmark er den største leverandør af posttjenester i Danmark og har siden sin oprettelse i 1995 haftbefordringspligten.

Det danske marked for posttjenester har været liberaliseret siden 2011 i overensstemmelse med postdirektivet, og selv om Post Danmark udspringer af den offentlige forvaltning, drives virksomheden nu i fuld konkurrence med andre relevante postbefordrende virksomheder.

I henhold til EU's statsstøtteregler kan offentlige indgreb til fordel for virksomheder anses for ikke at udgøre statsstøtte, når de foretages på vilkår, som en privat operatør ville have accepteret på markedsvilkår (det markedsøkonomiske investorprincip). Hvis dette princip ikke overholdes, vil offentlige indgreb udgøre statsstøtte efter artikel 107 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, fordi de giver støttemodtagerne en økonomisk fordel, som deres konkurrenter ikke har. Kommissionen foretager derefter en vurdering af, om en sådan støtte kan betragtes som forenelig med EU's statsstøtteregler.

Den 28. maj 2018 konkluderede Kommissionen, at Danmarks kompensation til Post Danmark for at varetage sine samfundsopgaver i perioden 2017-2019 var i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
14. juni 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark