Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel5. oktober 2017Repræsentationen i Danmark

Kommissionen opfordrer bl.a. Danmark til at gennemføre bestemmelser om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer

Kommissionen har anmodet Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrig, Litauen, Malta, Polen, Rumænien og Sverige om fuldt ud at gennemføre EU's regler om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer.

biler-rog-thinkstock-istock-web.jpg

Hovedformålet med direktivet er at indføre en fælles ramme for den omfattende udrulning af infrastruktur for alternative brændstoffer i Europa. Dette er vigtigt for at mindske transportsektorens afhængighed af olie, afbøde dens indvirkning på miljøet og derigennem styrke EU's førerrolle i kampen mod klimaforandringer. Direktivet fastsætter minimumskrav til opbygning af infrastruktur for alternative brændstoffer, herunder ladestandere til elektriske køretøjer og tankstationer til naturgas og brint. Direktivet skulle have været gennemført senest den 18. november 2016. Disse medlemsstater har imidlertid kun delvist meddelt Kommissionen foranstaltninger til gennemførelse af direktivet i national lovgivning. De ni medlemsstater har nu to måneder til at meddele Kommissionen disse foranstaltninger, hvorefter Kommissionen i modsat fald vil kunne beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Detaljer

Publikationsdato
5. oktober 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark