Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. marts 2019Repræsentationen i Danmark

Kommissionen opfordrer Danmark til at beskytte sine havområder

Kommissionen opfordrer bl.a. Danmark til at overholde forpligtelserne vedrørende rapportering om havområdernes miljøtilstand som fastsat i havstrategirammedirektivet...

Plaststrategi

Direktivet indeholder et sæt helhedsorienterede regler for beskyttelsen af EU's havområder og sikrer, at havets ressourcer forvaltes bæredygtigt. I juni 2008 blev medlemsstaterne enige om senest den 15. oktober 2018 at gennemgå og ajourføre deres vurdering af de pågældende vandområders miljøtilstand, menneskelige aktiviteters indvirkning på miljøet, deres beskrivelse af god miljøtilstand og
deres miljømål.

De pågældende medlemsstater (Bulgarien, Cypern, Danmark, Kroatien, Litauen, Malta, Slovenien, Spanien og Det Forenede Kongerige) har ikke indsendt rapporter til Kommissionen inden fristens udløb. Som følge heraf har Kommissionen i dag besluttet at indlede traktatbrudssagen ved at sende en åbningsskrivelse til disse medlemsstater.

De har nu to måneder til at svare.

I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse.

Detaljer

Publikationsdato
7. marts 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark