Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. januar 2019Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommissionen opfordrer Danmark til at håndhæve beskyttelsen af den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Feta"

Kommissionen har besluttet at sende en begrundet udtalelse til Danmark angående de danske myndigheders manglende overholdelse af deres forpligtelser i henhold til EU's lovgivning om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer.

Feta

Kommissionen er af den opfattelse, at Danmark har undladt at hindre eller standse overtrædelse af EU-forordningen, idet visse virksomheder med base i Danmark fremstiller (og/eller importerer) og eksporterer hvid ost til tredjelande med en misvisende mærkning som "Feta".

Dette er ikke i overensstemmelse med EU's regler om varespecifikationen for beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB) og betragtes som vildledende mærkning. "Feta" er siden 2002 en registreret BOB. EU-forordningen beskytter registrerede betegnelser mod flere typer misbrug.

Disse omfatter direkte eller indirekte kommerciel brug af en registreret betegnelse for produkter, der kan sammenlignes med de produkter, der er registreret under den pågældende betegnelse, eller alternativt anvendelse med henblik på udnyttelse af den beskyttede betegnelses omdømme. Produktbetegnelser, der er registreret som BOB, er dem, der har den stærkeste tilknytning til det geografiske område, hvor produktet fremstilles.

Kommissionen indledte traktatbrudssagen mod Danmark i januar 2018. Danmark har nu to måneder til at besvare de spørgsmål, som Kommissionen har rejst, hvorefter Kommissionen i modsat fald vil kunne beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Detaljer

Publikationsdato
24. januar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark