Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. januar 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommissionen opfordrer Danmark til at overholde reglerne om terrorrelateret onlineindhold

Kommissionen har besluttet at indlede en traktatbrudsprocedure ved at sende åbningsskrivelser til bl.a. Danmark

digital

Dette sker fordi en række lande ikke har gennemført EU's forordning om håndtering af udbredelsen af terrorrelateret indhold online (forordning (EU) 2021/784) korrekt.

Sikring af den fulde gennemførelse af denne forordning er afgørende for at forhindre, at terrorister misbruger internettet til at sprede deres ideologi og intimidere, radikalisere og rekruttere borgere online. Ved forordningen fastsættes en retlig ramme til at sikre fjernelse af terrorrelateret indhold online inden for en time fra modtagelsen af et påbud om fjernelse fra en national kompetent myndighed, og forordningen forpligter virksomheder til at træffe særlige foranstaltninger, når deres platforme udsættes for terrorrelateret indhold. Ved forordningen fastsættes der samtidig beskyttelsesforanstaltninger til at garantere, at ytrings- og informationsfriheden respekteres fuldt ud.

Siden forordningen trådte i kraft den 7. juni 2022, har ikke alle medlemsstater vedtaget alle de foranstaltninger, der er beskrevet i forordningen, i deres nationale lovgivning.

Kommissionen finder derfor, at Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Finland og Sverige ikke har gennemført forpligtelserne i henhold til forordningen fuldt ud, og de har nu to måneder til at svare Kommissionen.

Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, kan den beslutte at afgive en begrundet udtalelse.

Pressemeddelelsen med yderligere oplysninger er tilgængelig online.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
26. januar 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark