Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. oktober 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommissionen opfordrer Danmark til på korrekt vis at gennemføre direktivet om grundlæggende sikkerhedsnormer

Europa-Kommissionen besluttede at indlede en traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse til Danmark (INFR(2023)2122).

Denmark

Danmark har undladt på korrekt vis at gennemføre det reviderede direktiv om grundlæggende sikkerhedsnormer (Rådets direktiv 2013/59/Euratom).

Med direktivet indføres moderniseret og mere ensrettet EU-lovgivning om strålingsbeskyttelse, og der fastsættes grundlæggende sikkerhedsnormer, som skal beskytte offentligheden, arbejdstagere og patienter mod farerne ved at blive udsat for ioniserende stråling. Det omfatter også bestemmelser om nødberedskabet og beredskabsindsatsen, som blev styrket efter atomulykken i Fukushima.

Kommissionen finder, at den danske lovgivning ikke på korrekt vis gennemfører visse dele af direktivet, herunder bestemmelser om gennemførelse af medicinsk-radiologiske procedurer, styring af eksisterende bestrålingssituationer, vurdering af strålingsdosis for medlemmer af offentligheden fra tilladt praksis, overvågning, evaluering og rapportering af radioaktivt udslip, tildelingen af menneskelige og finansielle ressourcer til strålingsbeskyttelsesmyndigheden og elementer, som en beredskabsplan skal indeholde.

Kongeriget Danmark har nu to måneder til at besvare skrivelsen og afhjælpe de mangler, som Kommissionen har påpeget. Sker dette ikke, kan Kommissionen beslutte at sende Kongeriget Danmark en begrundet udtalelse.

Detaljer

Publikationsdato
18. oktober 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark