Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. juli 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommissionen opfordrer Danmark til at vedtage nationale programmer for håndtering af radioaktivt affald i overensstemmelse med EU-reglerne

Kommissionen har besluttet at udstede begrundede udtalelser til Bulgarien, Danmark, Grækenland, Litauen, Polen og Rumænien, fordi de ikke har vedtaget nationale programmer for håndtering af radioaktivt affald i overensstemmelse med direktivet om...

Radioaktivt affald

Radioaktivt affald genereres ved atomkraftværkers elproduktion eller stammer fra brug af radioaktive materialer til andet end elproduktion (til medicinske, industrielle, forsknings- eller landbrugsmæssige formål). Det betyder, at alle medlemsstater genererer radioaktivt affald.

Direktivet fastsætter en fællesskabsramme til sikring af ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart affald og radioaktivt affald med henblik på at garantere et højt sikkerhedsniveau og undgå at pålægge fremtidige generationer urimelige byrder. Navnlig pålægger det medlemsstaterne at udarbejde og gennemføre nationale programmer for håndtering af al brugt nukleart affald og radioaktivt affald, der er genereret på deres område, fra frembringelse til deponering. Formålet er at beskytte arbejdstagerne og befolkningen som helhed mod farerne ved ioniserende stråling.

Medlemsstaterne skulle gennemføre direktivet pr. 23. august 2013 og meddele deres nationale programmer til Kommissionen for første gang pr. 23. august 2015. De berørte medlemsstater har tre måneder til at træffe foranstaltninger. Hvis dette ikke sker, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagerne for EU-Domstolen.

Detaljer

Publikationsdato
2. juli 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark