Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. marts 2017Repræsentationen i Danmark

Kommissionen opfordrer til at fremsætte bemærkninger til tilsagn afgivet af Gazprom

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til de tilsagn, som Gazprom har afgivet for at imødekomme Kommissionens betænkeligheder med hensyn til konkurrencen på gasmarkederne i Central- og Østeuropa...

gazprom_istock_editorial_thinkstock-web.jpg

Gazprom har en dominerende position på gasmarkedet i en række central- og østeuropæiske lande. I april 2015 fremsendte Kommissionen en klagepunktsmeddelelse, hvori den gav udtryk for det foreløbige synspunkt, at Gazprom havde overtrådt EU's konkurrenceregler ved at følge en overordnet strategi om at opdele de central- og østeuropæiske gasmarkeder.

Det er Kommissionens opfattelse, at Gazproms tilsagn imødekommer betænkelighederne med hensyn til konkurrencen. De bidrager til en bedre integration af de central- og østeuropæiske gasmarkeder og letter herved grænseoverskridende gasstrømme til konkurrencedygtige priser.

Kommissionen mener navnlig, at Gazproms tilsagn opfylder dens mål vedrørende betænkelighederne med hensyn til konkurrencen ved at sikre, at:

• begrænsningerne på videresalg af gas på tværs af grænserne fjernes én gang for alle, og at en grænseoverskridende gasstrøm på de central- og østeuropæiske gasmarkeder lettes
• gaspriserne i Central- og Østeuropa kommer til at afspejle benchmarkpriserne, og
• Gazprom ikke længere kan udnytte eventuelle fordele i forbindelse med gasinfrastrukturen, som selskabet kan have opnået over for kunderne ved at udnytte sin position på gasforsyningsmarkedet.

Kommissionen opfordrer nu alle interesserede parter til at fremsætte deres synspunkter om tilsagnene inden for syv uger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen vil derefter under hensyntagen til alle bemærkninger fra interessenterne, tage endelig stilling til, om de afgivne tilsagn er et tilfredsstillende middel til at imødekomme Kommissionens betænkeligheder med hensyn til konkurrencen.

Hvis det er tilfældet, kan Kommissionen vedtage en beslutning, der gør tilsagnene retligt bindende for Gazprom (ifølge artikel 9 i EU's kartelforordning 1/2003). Hvis en virksomhed ikke efterkommer disse tilsagn, kan Kommissionen pålægge en bøde på op til 10 % af virksomhedens globale omsætning uden at skulle bevise, at der er tale om en overtrædelse af EU's konkurrenceregler.

Generelt afhænger en effektiv konkurrence på de central- og østeuropæiske gasmarkeder ikke kun af håndhævelsen af EU's konkurrenceregler, men også af investeringer i diversificering af gasforsyningen, målrettet europæisk og national lovgivning på energiområdet og en korrekt gennemførelse heraf. Det er grunden til, at det er en vigtig prioritet for Kommissionen at opbygge en europæisk energiunion.

Detaljer

Publikationsdato
13. marts 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark