Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. marts 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommissionen styrker budgettet til hjemtransportflyvninger og rescEU-beredskabslageret

Kommissionen har foreslået at stille 75 mio. EUR fra EU-budgettet til rådighed for at hjælpe medlemsstaterne med at hjemtransportere EU-borgere og foreslået at øge budgettet for rescEU-beredskabslageret af medicinsk udstyr.

Hjemtransportflyvninger

Siden udbruddet startede er 2 312 personer allerede blevet transporteret hjem til Europa fra Kina, Japan, USA, Marokko, Tunesien, Georgien, Filippinerne og Kap Verde med flyvninger, der er organiseret via EU-civilbeskyttelsesmekanismen og samfinansieret af EU. Der er planlagt yderligere 80 hjemtransportflyvninger i de kommende dage.

Inden for rammerne af EU-civilbeskyttelsesmekanismen bidrager EU efter princippet om solidaritet til udgifterne til hjemtransportflyvninger, der medtager statsborgere fra mere end én medlemsstat.

rescEU-beredskabslageret

Med dette forslag fra Europa-Kommissionen øges det samlede budget til det første rescEU-beredskabslager af medicinsk udstyr (respiratorer, beskyttelsesmasker og vigtigt medicinsk udstyr) til 80 mio. EUR.

Baggrund

Kommissionen fremsætter et forslag til ændringsbudget. Ifølge forslaget skal en del af EU's udgifter for indeværende år omfordeles i overensstemmelse med de seneste prioriteter, således at der sikres midler til denne indsats.

Forslaget til ændringsbudget omfatter også:

350 mio. EUR i migrationsstyringsbistand til Grækenland ud over de yderligere 350 mio. EUR i nødhjælp, der allerede er tildelt i overensstemmelse med Kommissionens formand Ursula von der Leyens tilsagn under hendes besøg i Grækenland

3,6 mio. EUR til Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for at øge kapaciteten til at konstatere, vurdere og formidle oplysninger om trusler mod den offentlige sundhed fra smitsomme sygdomme og navnlig øge ekspertkapaciteten i lyset af coronaviruskrisen

100 mio. EUR til at bistå Albanien med at komme på fode igen efter det voldsomme jordskælv den 26. november 2019, et beløb der indgår i Kommissionens tilsagn om 115 mio. EUR og i det samlede tilsagn1,15 mia. EUR

3,3 mio. EUR til Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) for at styrke dens budget for 2020. Med disse midler kan EPPO f.eks. hurtigere ansætte kvalificerede medarbejdere og indkøbe IT-udstyr for at begynde at behandle de første sager. Sammen med støtten til EPPO's sagsbehandling, der allerede blev mobiliseret tidligere på året, er midlerne for 2020 til Den Europæiske Anklagemyndighed således øget med 48 %.

De næste skridt

Europa-Parlamentet og Rådet opfordres nu til at godkende budgetændringerne så hurtigt som muligt for at sikre, at midlerne kan anvendes, dér hvor der er mest presserende behov.

Detaljer

Publikationsdato
27. marts 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark