Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel3. maj 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommissionen tager næste skridt i artikel 50-processen med en henstilling til et udkast til forhandlingsdirektiver

Kommissærkollegiet har rettet en henstilling til Rådet om at indlede artikel 50-forhandlingerne med Det Forenede Kongerige. Den indeholder et udkast til forhandlingsdirektiver. Det juridiske mandat følger oven på lørdagens vedtagelse af Det...

uk-eu-flag-istock-thinkstock-web.jpg

Den tekst, der offentliggøres i dag, supplerer retningslinjerne og indeholder de nærmere enkeltheder for første fase af forhandlingerne. Den afspejler den tofasede tilgang, som er fastsat af de 27 medlemsstaters stats- og regeringschefer, og opprioriterer de spørgsmål, der er nødvendige at få afklaret for at sikre, at Det Forenede Kongerige træder ud af Unionen på en velordnet måde.

Forhandlingsdirektiverne vedrører 4 overordnede områder. Førsteprioriteten for forhandlingerne er at sikre, at EU27-borgerne og deres familie i Det Forenede Kongerige og borgere fra Det Forenede Kongerige og deres familie i EU27-medlemsstaterne bevarer deres status og rettigheder. Kommissionens henstilling gør det desuden klart, at der skal nås til enighed om principperne for den økonomiske afregning, før man kan gå videre til anden fase af forhandlingerne. Forhandlingerne bør på ingen måde undergrave Langfredagsaftalen, og der bør findes løsninger til at undgå en fysisk grænse på øen Irland. Endelig skal der fastlægges ordninger for tvistbilæggelse og for forvaltning af udtrædelsesaftalen.

Næste skridt

Dagens henstilling vil blive rettet til Rådet, hvor den ventes at blive vedtaget af Rådet for Almindelige Anliggender den 22. maj.

Baggrund

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige Det Europæiske Råd, at landet har til hensigt at udtræde af Den Europæiske Union. Det Europæiske Råd vedtog sine politiske retningslinjer den 29. april 2017. Forhandlingerne vil altid foregå med udgangspunkt i Det Europæiske Råds retningslinjer og Rådets forhandlingsdirektiver, og der vil blive taget nøje hensyn til Europa-Parlamentets beslutning af 5. april 2017.

Detaljer

Publikationsdato
3. maj 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark