Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. marts 2019Repræsentationen i Danmark

Kommissionen tager yderligere skridt til at sikre, at fagfolk kan få fuldt udbytte af EU's indre marked

Kommissionen har i dag truffet yderligere foranstaltninger i traktatbrudssagerne mod Danmark og 25 andre medlemsstater for at sikre den fulde gennemførelse af EU-reglerne om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

bygningsarbejdere_istock_thinkstock-web.jpg

Kommissionen besluttede i dag at sende begrundede udtalelser til 24 medlemsstater (Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige) og supplerende åbningsskrivelser til to medlemsstater (Estland og Letland) vedrørende den manglende overholdelse i landene af EU-reglerne om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (direktiv 2005/36/EF, som ændret ved direktiv 2013/55/EU).

De nævnte medlemsstater har nu to måneder til at svare på de af Kommissionen fremførte argumenter.

I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse til de estiske og lettiske myndigheder og indbringe de andre 24 medlemsstaters sager for EU-Domstolen.

For yderligere oplysninger henvises til den fulde pressemeddelelse om sagen:

Detaljer

Publikationsdato
7. marts 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark