Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. juni 2023Repræsentationen i Danmark

Kommissionen udpeger danske Jakob Wegener Friis til direktør

Europa-Kommissionen har besluttet at udpege Jakob Wegener Friis til direktør for "Medlemsstaternes økonomier I" i Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender (GD ECFIN).

Visit of members of the Portuguese Government, to the European Commission

Jakob Wegener Friis (til højre) ses her sammen med Paolo Gentiloni (i midten) og Marco Piantini (til venstre)

Denne afdeling i Kommissionen er ansvarlig for de EU-politikker, der skal fremme den økonomiske vækst og genopretning, øge beskæftigelsen og sikre stabile offentlige finanser og finansiel stabilitet.

Jakob Wegener Friis, som er dansk statsborger, har nøje kendskab til EU's og de nationale økonomi- og finanspolitikker samt til budgetovervågning og monetære forhold. Gennem sine tidligere funktioner har han både erhvervet fremragende ledelsesmæssige evner og forhandlings- og kommunikationsfærdigheder.

Jakob Wegener Friis har været vicekabinetschef for økonomikommissær Paolo Gentiloni siden 2019. I den egenskab har han blandt andet haft ansvaret for at koordinere Eurogruppen/ECOFIN, økonomisk og budgetmæssisig overvågning og en yderligere intensivering af den økonomiske og monetære union.

I sin tidligere karriere stod han i spidsen for to kontorer i Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender (GD ECFIN), nemlig "Politik og økonomisk overvågning" og "Tyskland, Østrig og Cypern". Desuden har han været vicemissionschef (2012-2014) og missionschef (2014-2016) for det økonomiske tilpasningsprogram for Cypern. Fra 2009 til 2012 var han assistent for GD ECFIN's generaldirektør. Fra 2007-2009 var han medlem af kommissær Mariann Fischer Boels kabinet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikterne.

Før han kom til Kommissionen i 2004 var han ansat som finansiel rådgiver i Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske Union og før det privatsekretær for Danmarks økonomiminister.

Datoen for ikrafttrædelsen af udnævnelsen bestemmes på et senere tidspunkt.

Detaljer

Publikationsdato
7. juni 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark