Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. september 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommissionens demokratipakke...

Det er en af Juncker-Kommissionens ti prioriteter at øge den demokratiske legitimitet i EU ved at styrke borgernes deltagelse (Prioritet 10 - Demokratiske ændringer). For at styrke dette engagement yderligere har Kommissionen vedtaget to lovforslag...

thumbs-up_hemera_thinkstock-web.jpg

Næste skridt:

De to lovgivningsforslag, som Kommissionen har fremsat i dag, skal nu vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure for at kunne træde i kraft. Kommissionen forventer en kort og konstruktiv debat, således at disse vigtige ændringer i Unionens demokratiske liv kan træde i kraft så hurtigt som muligt.

bird_web.jpg

Baggrund

Det europæiske borgerinitiativ blev indført med Lissabontraktaten. Traktatens bestemmelser herom blev gennemført ved forordningen om borgerinitiativers ikrafttræden, og siden april 2012 har borgerne derigennem haft mulighed for at sætte deres præg på EU's dagsorden.

Når et borgerinitiativ er blevet formelt registreret, giver det mulighed for, at en million borgere fra mindst en fjerdedel af EU's medlemsstater kan opfordre Europa-Kommissionen til at foreslå retsakter på områder, hvor den har beføjelse til at gøre det. Hvis et initiativ opnår den nødvendige støtte, skal Kommissionen i en meddelelse tilkendegive, om den agter at følge op på det, og dette valg skal begrundes.

Om europæiske politiske partier kan man i traktaten om Den Europæiske Union læse følgende: "Politiske partier på europæisk plan bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje". Forordningen om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde fra 2014 øger synligheden, anerkendelsen, effektiviteten og gennemsigtigheden af samt ansvarligheden i de europæiske politiske partier og de europæiske politiske fonde.

Politiske partier og fonde, som opfylder en række betingelser, får derved mulighed for at få status som europæiske retlige enheder, hvis de registrerer sig på europæisk plan, hvilket øger deres adgang til europæisk finansiel støtte. Disse betingelser omfatter repræsentation i et tilstrækkeligt stort omfang af EU's medlemsstater og respekt, både i deres program og aktiviteter, for de værdier, som EU bygger på.

Detaljer

Publikationsdato
15. september 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark