Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. september 2017Repræsentationen i Danmark

Kommissionens industripakke...

Kommissionen har fremlagt sin idustripolitiske strategi: Investeringer i en intelligent, innovativ og bæredygtig industri.EU's fornyede industripolitiske strategi samler alle eksisterende og nye horisontale og sektorspecifikke initiativer i en...

hjulets-udvikling_istockphoto_thinkstock_web.jpg

I strategien præciseres også de opgaver, som alle berørte aktører står overfor, og der fastsættes forummer – en årlig industridag, der første gang blev afholdt i februar 2017, og et rundbordsmøde på højt plan – der vil gøre det muligt for navnlig industrien og civilsamfundet at styre industripolitiske tiltag i fremtiden.

bird_web.jpg

Baggrund:

Europas industri er stærk og har i mange sektorer bibeholdt sin globale førerposition. Industrien tegner sig for to tredjedele af EU's eksport og beskæftiger 32 millioner mennesker. Der er blevet skabt 1,5 millioner nye arbejdspladser i industrien siden 2013. For at fastholde og styrke konkurrencefordelen er en stor moderniseringsindsats påkrævet. Det er grunden til, at industrien er en af Juncker-Kommissionens vigtigste politiske prioriteter. Alle Kommissionens politikker sigter mod at styrke industrien for at skabe beskæftigelse og øge Europas konkurrenceevne, fremme investeringer og innovation i rene og digitale teknologier samt beskytte de regioner og arbejdstagere i Europa, der er mest berørt af industrielle ændringer.

Nye produktionsteknologier ændrer Europas industrielle landskab og spiller en stadigt vigtigere rolle for de europæiske virksomheders evne til at konkurrere på globalt plan. De vil skabe beskæftigelse gennem en række kanaler, og produktivitetsforøgende teknologier kan være til gavn for økonomien som helhed. De kan også have en mere kraftig indvirkning på karakteren af og adgangen til arbejde. Fremtiden for Europas industri vil afhænge af dens evne til konstant at kunne tilpasse sig og være nyskabende ved at investere i ny teknologi og udnytte de ændringer, der følger af øget digitalisering og overgangen til en mere cirkulær økonomi med lav CO2-udledning. Samtidig er den globale konkurrence mere intens end nogensinde før, og fordelene ved globaliseringen og de teknologiske fremskridt er ulige fordelt blandt vores samfund. Juncker-Kommissionen ønsker at tage fat på denne udfordring.

I Formand Jean-Claude Junckers politiske retningslinjer blev betydningen af en stærk og højeffektiv industri for Europas fremtidige økonomi understreget. Skabelse af arbejdspladser og vækst gennem innovation og investering har siden stået i centrum for Kommissionens vigtigste initiativer. Juncker-planen (investeringsplanen for Europa) og kapitalmarkedsunionen bidrager til at mobilisere ressourcer og sætte skub i det økonomiske opsving. EU's støtte til innovation hjælper industrien og navnlig små og mellemstore virksomheder med at trække på deres styrker. Med initiativerne cirkulær økonomi, ren energi og lavemissionsøkonomi går Europa forrest i den globale indsats for en lavemissionsøkonomi og cirkulær økonomi. Vigtige støtteteknologier hjælper industrien med at konkurrere på globalt plan. Strategien for et digitalt indre marked, den ledsagende strategi for digitalisering af industrien og handlingsplanen "5G til Europa" hjælper virksomhederne med at drage fordel af den nyeste udvikling og opbygge en velfungerende dataøkonomi. Strategien for et indre marked giver industrien adgang til et marked med 500 millioner forbrugere og mulighed for at forbinde sig til værdikæder uden toldmæssige eller tekniske hindringer. Og den nye dagsorden for færdigheder for Europa hjælper folk, der skal beskæftiges i vores industri, med at udvikle bedre færdigheder.

Disse horisontale politikker, der berører alle industrier, suppleres af en række specifikke politikker for strategiske sektorer, bl.a. en rumstrategi, der skal fremme Europas stærke og konkurrencedygtige rumindustri, et forslag til en europæisk forsvarsfond, der skal fungere som katalysator for en konkurrencedygtig og innovativ europæisk forsvarsindustri, og en lang række initiativer til en ren, bæredygtig og konkurrencedygtig bilindustri (bl.a. Et mobilt Europa, foranstaltninger for at reducere luftforureningen fra biler og GEAR2030) samt en meddelelse om stål – Europas stålindustri skal kunne konkurrere på fair vilkår på verdensmarkederne.

Detaljer

Publikationsdato
18. september 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark