Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. september 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommissionens migrationspakke...

Kommissionen har fremlagt næste skridt hen imod en stærkere og mere effektiv og retfærdig EU-politik på migrations- og asylområdet.

gevgelija_in_greek-macedonian-web.jpg

Kommissionen gennemgår i dag de fremskridt, der er gjort med hensyn til den europæiske dagsorden for migration fra 2015, og lægger sig fast på de næste skridt, der skal til for at indføre de manglende elementer til sikring af en stærkere og mere retfærdig og effektiv EU-politik på migrations- og asylområdet. På grundlag af de fremskridt, der er opnået indtil videre, fremlægger Kommissionen i dag en række nye initiativer på centrale områder: en ny genbosætningsordning for mindst 50 000 flygtninge, pilotprojekter vedrørende lovlig migration, som Kommissionen kan hjælpe med at finansiere og koordinere, og nye foranstaltninger til sikring af en mere effektiv EU-politik på tilbagesendelsesområdet. Kommissionen opfordrer desuden medlemsstaterne til at gøre fremskridt for så vidt angår reformen af det fælles europæiske asylsystem samt til yderligere at bestræbe sig på at samarbejde med oprindelses- og transitlande, navnlig i form af yderligere bidrag til EU's trustfond for Afrika.

bird_web.jpg

Baggrund

Da Jean-Claude Juncker tiltrådte som formand for Europa-Kommissionen, gav han kommissæren med særligt ansvar for migration, Dimitris Avramopoulos, til opgave i samarbejde med de øvrige kommissærer og med førstenæstformand Frans Timmermans som koordinator at udarbejde en ny migrationspolitik som én af de 10 prioriteter i Junckerkommissionens politiske retningslinjer.

Den 13. maj 2015 foreslog Europa-Kommissionen en omfattende strategi inden for rammerne af den europæiske dagsorden for migration for at tackle de umiddelbare udfordringer i forbindelse med den aktuelle krise og give EU de værktøjer, der er nødvendige for at sikre en bedre migrationsstyring på mellemlang og lang sigt, særligt hvad angår irregulær migration, grænser, asyl og lovlig migration.

Den i dag fremlagte meddelelse tjener som midtvejsevaluering af de fremskridt, der er gjort indtil videre inden for rammerne af den europæiske dagsorden for migration. Den indeholder desuden nye initiativer fra Kommissionen til håndtering af vigtige spørgsmål og indkredser, hvor der er behov for en yderligere indsats i de kommende måneder.

Detaljer

Publikationsdato
27. september 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark