Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. november 2020Repræsentationen i Danmark

Kompensation for offentlig tjeneste til Bornholms Lufthavn godkendt

Kommissionen har konkluderet, at forlængelsen af dansk offentlig støtte til Bornholms Lufthavn overholder EU’s statsstøtteregler. De offentlige midler fremmer regionale forbindelser og bidrager til områdets udvikling uden at fordreje konkurrencen i...

Bornholm airport

Bornholms Lufthavn ligger midt i Østersøen og varetager en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse (SGEI), som kræver, at den giver plads til samtlige flyselskaber, som måtte ønske at flyve til og fra lufthavnen. Overdragelsen af en SGEI til Bornholms Lufthavn blev oprindeligt godkendt af Kommissionen i februar 2018. Dagens afgørelse vedrører forlængelsen heraf til 2023 med en årlig offentlig kompensation på 26 millioner kr. (ca. 3,5 millioner EUR).

Kommissionen har vurderet denne foranstaltning i henhold til retningslinjerne for statsstøtte til lufthavne og luftfartsselskaber fra 2014, som tillader medlemsstaterne at give støtte i form af SGEI-kompensation til lufthavne, som spiller en vigtig rolle for regionale forbindelser.

Kommissionens undersøgelse fandt, at Bornholm uden lufthavnen i sammenligning med andre europæiske regioner ville stå over for væsentlige ulemper for så vidt angår forbindelser og økonomisk udvikling, da luthavnen er den vigtigste forbindelse, så befolkningen kan komme til resten af Danmark, og så turister i resten af Europa kan komme til Bornholm.

I overensstemmelse med retningslinjerne sikrede Kommissionen også, at kompensationen ikke kan anvendes til direkte subsidiering af flyselskaber, som benytter lufthavnen.

Detaljer

Publikationsdato
27. november 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark