Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel11. november 2020Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Kontrakt med BioNTech-Pfizer for at sikre adgang til en potentiel vaccine godkendt

Kommissionen har godkendt en fjerde kontrakt med medicinalvirksomhederne BioNTech og Pfizer, der giver mulighed for at købe 200 mio. doser på vegne af alle EU-landene plus en mulighed for at anmode om op til yderligere 100 mio. doser, som skal...

EU-strategi for covid-19-vacciner

EU-landene kan beslutte at donere vaccinen til lav- og mellemindkomstlande eller omdirigere den til andre europæiske lande.

Den kontrakt med BioNTech-Pfizer, der er underskrevet i dag, føjer sig til den brede portefølje af vacciner, der skal fremstilles i Europa. Det drejer sig om allerede underskrevne kontrakter med AstraZeneca, Sanofi-GSK og Janssen Pharmaceutica NV og afsluttede indledende forhandlinger med CureVac og Moderna. Denne diversificerede portefølje af vacciner vil sikre, at Europa er godt forberedt til vaccination, når det er blevet dokumenteret, at vaccinerne er sikre og effektive.

BioNTech er et tysk firma, der samarbejder med amerikanske Pfizer om at udvikle en ny vaccine baseret på messenger-RNA (mRNA). mRNA spiller en fundamental biologisk rolle, idet det overfører signaler fra DNA til cellernes proteinfabrik. I en mRNA-vaccine skaber disse signaler uskadelige fragmenter af virusset, som det menneskelige legeme bruger til at opbygge en immunrespons for at forebygge eller bekæmpe sygdom.

Kommissionens har besluttet at støtte denne vaccine baseret på en solid videnskabelig vurdering, den anvendte teknologi, virksomhedernes erfaring med vaccineudvikling og deres produktionskapacitet til at levere til hele EU.

Baggrund

I juni indgik Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og BioNTech en gældsfinansieringskontrakt til en værdi af 100 mio. EUR for at gøre det muligt for virksomheden at udvide sin produktionskapacitet med henblik på hurtigt at kunne levere deres vaccine i hele verden. Finansieringen understøttes af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og drager også fordel af InnovFin Risk Sharing for Corporate Research med støtte fra Horisont 2020.*

Den 17. juni fremlagde Europa-Kommissionen en europæisk strategi for at fremskynde udviklingen, fremstillingen og anvendelsen af effektive og sikre vacciner mod covid-19. Til gengæld for retten til at købe et bestemt antal vaccinedoser inden for en given tidsramme finansierer Kommissionen nogle af de startomkostninger, som vaccineproducenter står over for, gennem aftaler om forudgående indkøbsforpligtelse. Finansieringen betragtes som en udbetaling for de vacciner, der faktisk vil blive købt af medlemslandene.

Eftersom de store omkostninger og den høje fejlrate gør det risikabelt at investere i en vaccine mod covid-19, muliggør disse aftaler, at der foretages investeringer, som måske ikke var sket ellers.

Når det er dokumenteret, at vacciner er sikre og effektive og har opnået markedsføringstilladelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur, skal de hurtigt distribueres og anvendes i hele Europa. Den 15. oktober fastlagde Kommissionen de vigtigste skridt, som EU-landene skal tage for at være fuldt forberedte, bl.a. gennem udvikling af nationale vaccinationsstrategier. Kommissionen er i gang med at etablere en fælles ramme for rapportering og en platform for overvågning af effektiviteten af de nationale vaccinestrategier.

Europa-Kommissionen er også fast besluttet på at sikre, at alle, der har brug for en vaccine, vil få adgang til en — ikke kun herhjemme, men over hele verden. Ingen kan være helt trygge, før alle er sikre. Det er grunden til, at den har mobiliseret næsten 16 mia. EUR siden 4. maj 2020 som led i den globale indsats for bekæmpelsen af coronavirus — den globale indsats for universel adgang til test, behandlinger og vacciner mod coronavirus og den globale genopretning — og har bekræftet sin interesse i at deltage i COVAX-faciliteten for lige adgang til økonomisk overkommelige covid-19-vacciner overalt i verden. Som led i en Team Europe-indsats har Kommissionen annonceret et bidrag på 400 mio. EUR til sikkerhedsstillelse som støtte til COVAX og de tilgrundliggende mål i forbindelse med den globale indsats for bekæmpelsen af coronavirus.

Detaljer

Publikationsdato
11. november 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark