Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. november 2020Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Kontrakt med Moderna for at sikre adgang til en potentiel vaccine godkendt

Kommissionen har godkendt en sjette kontrakt under EU's vaccinestrategi, denne gang med medicinalvirksomheden Moderna. Kontrakten giver mulighed for at købe 80 mio. doser på vegne af alle EU-landene plus en mulighed for at anmode om op til yderligere...

EU-strategi for covid-19-vacciner

Kontrakten med Moderna føjer sig til den i forvejen brede portefølje af vacciner, der skal fremstilles i Europa. Det drejer sig om allerede underskrevne kontrakter med AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer og den godkendte kontrakt med CureVac. Denne diversificerede portefølje af vacciner vil sikre, at Europa er godt forberedt til vaccination, når det er blevet dokumenteret, at vaccinerne er sikre og effektive. EU-landene kan også beslutte at donere vaccinen til lav- og mellemindkomstlande eller omdirigere den til andre europæiske lande.

Moderna er et amerikansk selskab, der er banebrydende i udviklingen af en ny kategori af vacciner baseret på messenger-RNA (mRNA), der transporteres ind i cellerne af lipidnanopartikler. Vaccineplatformen er udviklet i løbet af det seneste årti. Det grundlæggende princip er brugen af dette molekyle som databærer, ved hjælp af hvilket kroppen selv kan producere proteiner og udløse vedvarende immunitet over for covid-19.

Kommissionens har besluttet at støtte denne vaccine baseret på en solid videnskabelig vurdering, den anvendte teknologi og virksomhedens produktionskapacitet i Europa til at levere til hele EU.

Baggrund

Den 17. juni fremlagde Europa-Kommissionen en europæisk strategi for at fremskynde udviklingen, fremstillingen og anvendelsen af effektive og sikre vacciner mod covid-19. Til gengæld for retten til at købe et bestemt antal vaccinedoser inden for en given tidsramme finansierer Kommissionen nogle af de startomkostninger, som vaccineproducenter står over for, gennem aftaler om forudgående indkøbsforpligtelse. Finansieringen betragtes som en udbetaling for de vacciner, der faktisk vil blive købt af EU-landene på grundlag af aftalerne om forudgående indkøbsforpligtelse.

Eftersom de store omkostninger og den høje fejlrate gør det risikabelt at investere i en vaccine mod covid-19, muliggør disse aftaler, at der foretages investeringer, som måske ikke var sket ellers.

Når det er dokumenteret, at vacciner er sikre og effektive og har opnået markedsføringstilladelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur, skal de hurtigt distribueres og anvendes i hele Europa. Den 15. oktober fastlagde Kommissionen de vigtigste skridt, som EU-landene skal tage for at være fuldt forberedte, bl.a. gennem udvikling af nationale vaccinationsstrategier. Kommissionen er i gang med at etablere en fælles ramme for rapportering og en platform for overvågning af effektiviteten af de nationale vaccinestrategier.

Europa-Kommissionen er også fast besluttet på at sikre, at alle, der har brug for en vaccine, vil få adgang til en — ikke kun herhjemme, men over hele verden. Ingen kan være helt trygge, før alle er sikre. Det er grunden til, at den har mobiliseret næsten 16 mia. EUR siden 4. maj 2020 som led i den globale indsats for bekæmpelsen af coronavirus — den globale indsats for universel adgang til test, behandlinger og vacciner mod coronavirus og den globale genopretning — og har bekræftet sin interesse i at deltage i COVAX-faciliteten for lige adgang til økonomisk overkommelige covid-19-vacciner overalt i verden. Som led i en Team Europe-indsats har Kommissionen annonceret et bidrag på 400 mio. EUR til sikkerhedsstillelse som støtte til COVAX og de tilgrundliggende mål i forbindelse med den globale indsats for bekæmpelsen af coronavirus. Den 12. november meddelte Den Europæiske Union, at der gives yderligere 100 mio. EUR i tilskud til at støtte COVAX-faciliteten.

Detaljer

Publikationsdato
25. november 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark