Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel16. marts 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kritiske råstoffer

Kommissionen har fremlagt en pakke om råstoffer af kritisk betydning

Råstoffer

Pressemeddelelse

Forslag forordning om etablering af en ramme til sikring af sikker og bæredygtig forsyning af kritiske råstoffer

Meddelelse fra Kommissionen om sikker og bæredygtig forsyning af kritiske råstoffer

Spørgsmål og svar

Faktablad

Bemærkninger af ledende næstformand Dombrovskis og kommissær Breton på pressekonferencen om kritiske råstoffer, EU's konkurrenceevne og 30-året for det indre marked

EU skal sikre en bæredygtig og diversificeret forsyning af kritiske råstoffer for at kunne gennemføre den grønne og digitale omstilling og garantere EU's sikkerhed og forsvar. Dette er vigtigt af hensyn til EU's konkurrenceevne på lang sigt og for at fastholde EU's åbne strategisk uafhængighed i et geopolitisk miljø under hastig forandring med stadig flere udfordringer. 

For at nå dette mål skal EU råde over sikre, robuste og bæredygtige værdikæder inden for de kritiske råstoffer, der er nødvendige for omstillingen af industrien. Dette kan kun opnås ved samlet intern og ekstern handling gennem styrkelse af de hjemlige kapaciteter i værdikæden samt internationalt engagement for udviklingen af gensidigt fordelagtige partnerskaber med tredjelande.

Baggrund:

Pakken består af to dele: En meddelelse om sikker og bæredygtig forsyning af kritiske råstoffer samt et forslag til en forordning om etablering af en ramme til sikring af sikker og bæredygtig forsyning af kritiske råstoffer

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
16. marts 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark