Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel3. oktober 2023Repræsentationen i Danmark

Kritiske teknologier

Kommissionen er tirsdag den 3. oktober 2023 kommet med anbefalinger mht. kritiske teknologier

Chips

 

Pressemeddelelse

Kommissionens henstilling

Baggrund:

Dette er en opfølgning på Kommissionens og Udenrigstjenestens fælles meddelelse fra juni om en europæisk strategi for økonomisk sikkerhed.

I den fælles meddelelse forpligtede Kommissionen sig til at vurdere risiciene for den økonomiske sikkerhed på fire teknologiområder: Risici vedrørende teknologisikkerhed og teknologilækage, risici for forsyningskædernes modstandsdygtighed, herunder energisikkerhed, risici for den fysiske og digitale infrastruktur samt risici for, at økonomisk afhængighed anvendes som et våben eller økonomisk tvang.

Den europæiske økonomiske sikkerhedsstrategi hviler på tre søjler:  fremme af EU's økonomiske grundlag og konkurrenceevne, beskyttelse mod risici, og indgåelse af partnerskaber med flest mulige lande om løse fælles problemer og pleje fælles interesser.

I henstillingen opstilles en fortegnelse over teknologier, som regnes for at udgøre de mest følsomme og umiddelbare risici i forbindelse med teknologisikkerhed og teknologilækage. Af denne fortegnelse peges i henstillingen på 4 teknologiområder med særlig høj risiko, nemlig: Kunstig intelligens, kvanteteknologi, avancerede halvledere og bioteknologi.


Næste skridt er, at medlemsstaterne sammen med Kommissionen inden udgangen af 2023 foretager en kollektiv risikovurdering af de fire teknologier, som er forbundet med de mest følsomme risici.

Gense pressekonferencen med Věra Jourová og Thierry Breton

Detaljer

Publikationsdato
3. oktober 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark