Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel28. maj 2020Repræsentationen i Danmark

Lånefacilitet for den offentlige sektor til at støtte grønne investeringer

Kommissionen har fremlagt sit forslag til en lånefacilitet for den offentlige sektor under Mekanismen for Retfærdig Omstilling. Faciliteten vil blive gennemført med deltagelse af Den Europæiske Investeringsbank og vil tilskynde til investeringer, der...

Faciliteten vil omfatte 1,5 mia. EUR i tilskud fra EU's budget og op til 10 mia. EUR i lån fra Den Europæiske Investeringsbanks egne midler. Faciliteten vil mobilisere mellem 25 og 30 mia. EUR i investeringer til fordel for de områder og regioner, der er mest berørt af omstillingen til en klimaneutral økonomi, med særlig opprioritering af områder med ringest kapacitet til at klare omkostningerne ved omstillingen.

De næste skridt

Dagens forslag skal nu forhandles på plads med Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på hurtig vedtagelse. De første indkaldelser af forslag forventes at blive iværksat efter vedtagelsen og ikrafttrædelsen af lånefaciliteten for den offentlige sektor og godkendelsen af de territoriale planer for retfærdig omstilling. Inden den første indkaldelse iværksættes, skal der undertegnes en administrativ aftale med Den Europæiske Investeringsbank med henblik på at fastlægge facilitetens gennemførelsesbestemmelser.

Baggrund

Lånefaciliteten for den offentlige sektor udgør den tredje søjle i Mekanismen for Retfærdig Omstilling og indgår i bestræbelserne bag den europæiske grønne pagt for at skabe en klimaneutral økonomi i Europa inden 2050. Mekanismen skal fremme social retfærdighed under omstillingen til en klimaneutral økonomi i de mest sårbare kul- og kulstofintensive regioner. Mekanismen finansieres via tre søjler: Fonden for Retfærdig Omstilling, for hvilken der blev fremsat et forslag den 14. januar 2020, og for hvilken der foreslås et øget budget i forbindelse med det reviderede forslag til det næste langsigtede EU-budget, en særlig ordning for retfærdig omstilling under InvestEU samt den lånefacilitet for den offentlige sektor, som Kommissionen i dag har vedtaget. Disse tre søjler forventes at mobilisere investeringer på 150 mia. EUR i EU's økonomi i perioden 2021-2027.

Detaljer

Publikationsdato
28. maj 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark