Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. marts 2020Repræsentationen i Danmark

Levering af personlige værnemidler

Det fælles indkøb af personlige værnemidler, som Kommissionen iværksatte som middel til at håndtere coronavirus-krisen, har været en succes.

Producenterne afgav bud, som dækkede — og i nogle tilfælde endog oversteg — de mængder, som de deltagende EU-lande i udbuddet havde anmodet om, for hver eneste af de varekategorier, udbuddet omfattede. Det fælles indkøb omfatter type 2- og 3-masker, handsker, beskyttelsesbriller, ansigtsskærme, operationsmasker og overtrækstøj.

Dette giver tryghed med hensyn til, at de hospitaler, sundhedsprofessionelle, plejehjem og privatpersoner, der har behov for det, vil råde over det nødvendige udstyr til at beskytte sig mod virusset og begrænse spredningen.

Værnemidlerne burde stå til rådighed, to uger efter at EU-landene underskriver kontrakterne med tilbudsgiverne, hvilket burde ske meget snart.

25 EU-lande deltager i det fælles indkøb. Tilbuddene er ved at blive evalueret, og kontrakterne forventes underskrevet inden for de kommende dage.

Fælles indkøb er et nyttigt redskab til at købe varer på markederne for EU-landene — i fællesskab og med Europa-Kommissionen som koordinator.

Indkøbet blev for det meste af udstyrets vedkommende iværksat for blot en uge siden, nemlig den 17. marts, idet der i første omgang den 28. februar var blevet iværksat en procedure for indkøb af masker.

Detaljer

Publikationsdato
24. marts 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark