Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. april 2017Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Maersk Lines overtagelse af Hamburg Süd godkendt på visse betingelser

Kommissionen har efter EU-fusionsforordningen godkendt Maersk Line A/S' overtagelse af det tyske containerrederi Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG ("HSDG") på visse betingelser.

stort_skib_lifesize_thinkstock-web.jpg

Kommissionens konkurrencemæssige betænkeligheder

Den foreslåede transaktion fører til en fusion mellem to ledende containerrederier. Maersk Line er det største containerrederi, mens HSDG er det niende største i verden. Ligesom mange andre transportvirksomheder tilbyder Maersk Line og HSDG deres tjenester på handelsruter gennem samarbejdsaftaler med andre rederier. Disse aftaler benævnes typisk "konsortier" eller "alliancer" og bygger på aftaler om fartøjsdeling, hvor medlemmerne i fællesskab fastlægger vigtige konkurrenceparametre såsom kapacitet, sejlplaner og anløbshavne.

Kommissionen har undersøgt fusionens virkninger for konkurrencen på dette specifikke marked for containertransport på 17 handelsruter, der forbinder Europa med Nord- og Sydamerika, Asien, Mellemøsten, Afrika og Australien/New Zealand.

Kommissionen fandt, at fusionen, som den oprindelig blev anmeldt, ville have skabt helt nye forbindelser mellem Maersk Line og de fem konsortier, som HSDG tilhører (Eurosal 1/SAWC, Eurosal 2/SAWC, EPIC 2, CCWM/MEDANDES og MESA).

Ifølge Kommissionens analyse ville dette have haft konkurrenceskadelige virkninger på de fem berørte handelsruter (Nordeuropa og Centralamerika/Caribien, Nordeuropa og den sydamerikanske vestkyst, Nordeuropa og Mellemøsten, Middelhavet og den sydamerikanske vestkyst, Middelhavet og den sydamerikanske østkyst). Navnlig kunne de nye forbindelser have givet den fusionerede enhed mulighed for at påvirke vigtige konkurrenceparametre såsom kapacitet på en betydelig andel af disse markeder, hvilket ville have været til skade for kunderne og i sidste ende forbrugerne.

Den foreslåede transaktion ville også have skabt a) begrænsede forbindelser mellem Maersk Line og HSDG på markedet for short sea shipping og trampfart (fragt uden fast sejlplan, on demand-transport) samt b) begrænsede forbindelser mellem de to selskabers aktiviteter inden for containerfragt og containerterminaler, bugsering, spedition, containerfremstilling og transport ad indre vandveje, som Maersk eller andre virksomheder i Maersk-koncernen beskæftiger sig med.

Kommissionen kunne imidlertid ikke konstatere nogen konkurrenceproblemer på disse områder, navnlig fordi der findes mange andre tjenesteudbydere på disse markeder.

De foreslåede tilsagn

For at afhjælpe Kommissionens konkurrencemæssige betænkeligheder har Maersk foreslået at ophæve HSDG's deltagelse i de fem konsortier (Eurosal 1/SAWC, Eurosal 2/SAWC, EPIC 2, CCWM/MEDANDES og MESA). Det vil fjerne alle de problematiske forbindelser mellem Maersk Line og HSDG's konsortier, der ellers ville være opstået som følge af transaktionen.

HSDG vil frem til opsigelsen fortsat indgå aktivt i de fem konsortier for at sikre en velordnet udtræden. Der vil blive udpeget en tilsynsadministrator for at sikre, at der i løbet af denne periode ikke udveksles konkurrencebegrænsende informationer mellem den fusionerede enhed og de fem konsortier.

I lyset af de foreslåede tilsagn har Kommissionen konkluderet, at den foreslåede transaktion som ændret ikke længere giver anledning til konkurrenceproblemer. Denne afgørelse er betinget af en fuld opfyldelse af tilsagnene.

Detaljer

Publikationsdato
10. april 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark