Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. januar 2017Repræsentationen i Danmark

Mario Monti fremlægger anbefalinger om EU's fremtidige finansiering

Mario Monti fremlagde tirsdag den 17. januar 2017, de konklusioner om EU's fremtidige finansiering for kommissærkollegiet, som en uafhængig gruppe under hans lederskab har udarbejdet.

Mario Monti

Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter mener, at EU-budgettet skal reformeres, både vedrørende indtægter og udgifter, for at adressere de nuværende udfordringer og for at opnå håndgribelige resultater for EU's borgere.

Gruppen blev oprettet i februar 2014 for at reflektere over mere gennemsigtige, enkle, fair og demokratisk ansvarlige måder at finansiere det europæiske projekt på. Den bestod af personer, der deltog i en personlig kapacitet, selv om de var udpegede af Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen.

Kommissionen tager konklusionerne til efterretning og vil tage hensyn til dem under det forberedende arbejde forud for den næste flerårlige finansielle ramme.

Detaljer

Publikationsdato
17. januar 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark