Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. januar 2019Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Mere effektive lovgivningsprocesser på beskatnings-området...

Kommissionen har lanceret en debat om reform af beslutningsproceduren på områder under EU's beskatningspolitik, der p.t. kræver enstemmighed blandt medlemsstaterne.

tax_hemera_thinkstock_web.jpg

Der kan ofte ikke nås til enstemmighed om afgørende skatteinitiativer, hvilket kan føre til dyre forsinkelser og suboptimale politikker.

I den meddelelse, der er offentliggjort i dag, foreslås der en køreplan for en gradvis og målrettet overgang mod afstemning med kvalificeret flertal under den almindelige lovgivningsprocedure på visse områder af den fælles EU-beskatningspolitik, hvilket allerede er praksis inden for de fleste andre EU-politikområder. Denne mulighed er fastsat i EU-traktaterne.

Ved afstemning med kvalificeret flertal vil medlemsstaterne være i stand til at nå hurtigere, mere effektive og mere demokratiske kompromiser i skattespørgsmål, hvilket kan udløse politikområdets fulde potentiale. Under den almindelige lovgivningsprocedure vil skatteafgørelser drage fordel af konkrete input fra Europa-Parlamentet, som bedre repræsenterer borgernes synspunkter og øger ansvarligheden.

Kommissionen foreslår ikke nogen ændringer af EU's kompetencer på beskatningsområdet eller af medlemsstaternes ret til at fastsætte de satser for personlig indkomstskat eller selskabsskat, som de mener er passende. Målet er derimod at give medlemsstaterne mulighed for at udøve deres allerede samlede suverænitet mere effektivt, så de hurtigere kan tackle fælles udfordringer.

Reglen om enstemmighed har betydet, at vigtige forslag vedrørende vækst, konkurrenceevne og skattemæssig retfærdighed i det indre marked har været blokeret i årevis. Samtidig spiller det demokratisk valgte Europa-Parlament indtil videre udelukkende en rådgivende rolle i beslutningsprocessen.

Den tilgang, der er blevet fremlagt i dag, vil føre til en ny dynamik og puste nyt liv i beslutningstagningen på området på et tidspunkt, hvor den fremtidige beskatning er et højaktuelt spørgsmål for det internationale samfund. Håndtering af den eksisterende rammes iboende vanskeligheder vil understrege EU's omdømme som global leder inden for udvikling af realistiske løsninger på det 21. århundredes skattepolitiske udfordringer.

I meddelelsen opfordrer Kommissionen EU's ledere, Europa-Parlamentet og andre interessenter til at se på muligheden for en gradvis overgang i fire trin mod beslutningstagning baseret på afstemning med kvalificeret flertal som fastsat nedenfor (se faktablad for alle oplysninger):

  • trin 1 vil medlemsstaterne nå til enighed om at foretage et skift til afstemning med kvalificeret flertal, når det drejer sig om foranstaltninger, der forbedrer samarbejdet og den gensidige bistand medlemsstaterne imellem inden for bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse og administrative initiativer for EU's virksomheder, f.eks. harmoniserede rapporteringsforpligtelser. Disse foranstaltninger bliver som regel modtaget positivt af alle medlemsstater, men er tilbøjelige til at blive blokeret af årsager, der ikke har noget med de aktuelle spørgsmål at gøre.

  • trin 2 vil afstemning med kvalificeret flertal blive indført som nyttigt redskab, der kan sætte skub i foranstaltninger, hvor beskatning støtter andre politiske mål, f.eks. bekæmpelse af klimaforandringer, beskyttelse af miljøet eller forbedring af den offentlige sundhed.

I den meddelelse, der er offentliggjort i dag, foreslås det, at medlemsstaterne hurtigt når en aftale om at udvikle trin 1 og 2.

  • Afstemning med kvalificeret flertal under trin 3 vil være med til at modernisere allerede harmoniserede EU-regler såsom moms- og punktafgiftsreglerne. Hurtigere beslutningstagning på disse områder vil gøre det muligt for medlemsstaterne at holde sig ajour med de seneste teknologiske udviklinger og markedsændringer til gavn for både EU-landene og virksomhederne.

  • Trin 4 vil muliggøre et skift til afstemning med kvalificeret flertal ved større skatteprojekter såsom det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag (FKSSG) og det nye system for beskatning af den digitale økonomi, som der er behov for her og nu for at sikre en fair og konkurrencedygtig beskatning i EU. Især FKSSG skrider fortsat meget langsomt frem pga. reglen om enstemmighed.

I meddelelsen foreslås det, at medlemsstaterne overvejer at udvikle trin 3 og 4 inden udgangen af 2025.

Det er muligt at skride til handling på de ovennævnte områder takket være den såkaldte "passerellebestemmelse" (artikel 48, stk. 7, i TEU) i EU-traktaterne, som under visse omstændigheder muliggør et skift til afstemning med kvalificeret flertal og den almindelige lovgivningsprocedure. Det er ikke nødvendigt at ændre EU-traktaterne.

Næste skridt

Kommissionen opfordrer nu EU's medlemsstater, Europa-Parlamentet og alle interessenter til at deltage aktivt i debatten om afstemning med kvalificeret flertal inden for EU's skattepolitik og til at anlægge en rettidig og pragmatisk tilgang til dens gennemførelse.

EU's ledere opfordres især til at støtte op om den foreslåede køreplan og træffe rettidige afgørelser om brugen af de relevante bestemmelser i traktaterne.

Detaljer

Publikationsdato
15. januar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark