Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. december 2023Repræsentationen i Danmark

Migration og asyl

Kommissionen bifalder de store fremskridt, som Parlamentet og Rådet har gjort med den nye pagt om migration og asyl

Press conference by Margaritis Schinas, Vice-President of the European Commission, and Ylva Johansson, European Commissioner, on the political agreement reached on the Pact on Migration and Asylum

Den politiske aftale, som Europa-Parlamentet og Rådet nåede frem til om pagten om migration og asyl, udgør et stort gennembrud i retning af et fælles system til migrationsstyring i EU.

Aftalen omfatter fem centrale forslag i pagten:

  • Forordning om screening ved grænserne: skabe ensartede regler for identifikation af tredjelandsstatsborgere ved deres ankomst og dermed øge sikkerheden i Schengenområdet.
  • Eurodacforordningen: udvikling af en fælles database, der indsamler mere nøjagtige og fuldstændige data for at afsløre ulovlige bevægelser.
  • Forordning om asylprocedurer: hurtigere og mere effektive asyl-, tilbagesendelses- og grænseprocedurer.
  • Forordning om asylforvaltning og migrationsstyring: oprettelse af en ny solidaritetsmekanisme mellem medlemsstaterne for at skabe balance i det nuværende system, hvor nogle få lande er ansvarlige for langt størstedelen af asylansøgningerne og klare regler om ansvar for asylansøgninger.
  • Forordning om kriser og force majeure: sikre, at EU i fremtiden er forberedt på krisesituationer, herunder instrumentalisering af migranter.

Når disse forslag formelt er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet, vil søjlerne i den nye pagt om migration og asyl være på plads.

Kommissionen fremlagde den nye pagt om migration og asyl i september 2020 med det formål at finde langsigtede og bæredygtige løsninger på migrationsstyring. Pagten vil skabe en retlig ramme, der skaber balance mellem solidaritet og ansvar mellem medlemsstaterne i en samlet tilgang til en effektiv og retfærdig styring af migrationen.

Kommissionens formand, Ursula von der Leyen udtaler: "Europa er et stærkt fællesskab, der er i stand til at finde gode svar på store udfordringer. "Jeg bifalder den rettidige politiske aftale, som Parlamentet og Rådet er nået frem til om de centrale elementer i den nye pagt om migration og asyl. Vores mål var at finde en retfærdig og pragmatisk tilgang til fælles migrationsstyring i EU. Det er et afgørende skridt i retning af at sikre, at Europa har redskaberne til at styre migrationen."

Den aftale, der blev indgået i dag, afspejler tilsagnet om at forvalte migrationen på en retfærdig og velordnet måde, der gør det muligt for Unionen og dens medlemsstater at bevæge sig fra ad hoc-løsninger til langsigtede og bæredygtige løsninger. Indtil disse nye regler finder fuld anvendelse, er Kommissionen rede til at fortsætte samarbejdet med Europa-Parlamentet og Rådet. Anvendelsesområdet er klart for at sikre vedtagelse af alle sager om pagten inden udgangen af dette lovgivningsmæssige mandat.

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
20. december 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark